Formulari de recollida de dades

Protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, LOPD, s'informa que les dades aquí subministrades, seran incorporades a fitxers automatitzats dels quals es titular CCOO Catalunya.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com finalitat general la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per la persona usuària i del seguiment de les consultes plantejades. En cada un dels formularis existents per a la pressa de dades s'indicarà, mitjançant la corresponent clàusula, la finalitat específica del tractament conforme al que està establert a la LOPD.

La persona usuària podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació o oposició, enviant una sol·licitud per correu electrònic indicant 'PROTECCIO DE DADES' a lleure.educatiu@ccoo.cat

    This is a required question

    Captionless Image
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question