Call #2 Don't bite your tongue
RO:
Primele dăți: primul sărut, primul gând erotic, prima atingere. Conștientizarea primelor repere legate de sexualitate are loc din primii ani de viață, conform informațiilor actuale la care ne dă acces cercetarea științifică. Încă din copilărie ne definim universul personal și felul în care interacționăm cu persoanele din jurul nostru, modelele și reperele pe care le adoptăm și pe care ulterior le și perpetuăm. Cândva nu știam încă nimic despre cum suntem și am fost luate sau luaţi prin surprindere. Am simțit ceva care ne-a făcut curioase sau curioşi, am știut că intrăm pe un alt teritoriu. Poate ne-am și rușinat. Am împărtăşit curiozităţile astea noi cu persoane apropiate - sau nu. Corpul a avut reacţii necunoscute de noi până atunci. Corpul nostru a început să dorească și poate chiar a părut că nu ne mai aparține. Această amintire a rămas cu noi - sau nu - multă vreme. Am aflat ulterior ce era defapt. Fior, dorință, plăcere, orgasm, un pas spre a ne cunoaște mai bine, dacă ne dăm voie să facem asta.

Al doilea call „Don’t bite your tongue” vrea să știe: cum a fost prima ta întâlnire cu sexul? Ce impact a avut asupra ta? Cum şi de unde ai învăţat despre sex pentru a înţelege ce ai perceput, ce ai simțit sau ce ți-ai imaginat?
Care este prima ta amintire legată de instinctul sexual?
Îți mai amintești când ai simțit excitare prima oară?
Primul tău sărut a fost o joacă sau o experiență romantică?
Poți să povestești ce ai simțit odată cu prima experiență sexuală?
Cum simți că te-a influențat pe parcursul vieții prima experiență sexuală?

Ne-am bucura să ne răspunzi la întrebările de mai jos, pentru ca împreună să putem contribui la o mică hartă a primelor noastre dăți și a sexualității noastre. Răspunsurile tale sunt cu totul anonime.

În completarea acestor sondaje informale, proiectul nostru are o componentă de interviuri de o oră one-on-one pe teme de identitate sexuală și sexualitate. Dacă vrei să te înscrii pentru un potențial interviu, trimite-ne un mail la asociatia.developing.art@gmail.com până pe 30 iunie.
Informațiile adunate vor fi folosit în scop creativ pentru a realiza: un booklet cu povești despre sexualitate, o instalație performativă (foto - video - audio - corp - obiect) și un scenariu ce va sta la baza unui scurtmetraj de dans. Vă vom păstra anonimatul, iar protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, procesăm datele dvs. exclusiv pe baza dispozițiilor legale aplicabile, a Regulamentului general european privind protecția datelor (RGDP). Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu aprobarea dvs. explicită acordată în legătură cu proiectul „Don’t bite your tongue”. Utilizăm aceste informații numai în scopul specific al proiectului „Don’t bite your tongue” și în conformitate cu legile aplicabile. Puteți solicita întotdeauna informații despre datele dvs. personale înregistrate și stocate de noi și aveți dreptul să corectați și să ștergeți aceste date în orice moment, precum și să vă retrageți aprobarea pentru a vă colecta și utiliza datele dvs. personale. În orice caz, vă rugăm să ne contactați la adresa asociatia.developing.art@gmail.com


Parteneri: Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, Apollo 111, Modul Cărtureşti, Linotip - Centrul Independent Coregrafic.
Parteneri media: Vice, SUB25, Feeder, Gala Societăţii Civile, Modernism
Proiectul “Don’t Bite Your Tongue” este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Proiectul “Don’t Bite Your Tongue” nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.


EN:
First times: the first kiss, the first erotic thought, the first touch. According to up-to-date information that scientific research provides, becoming sexually aware happens in the very first years of life. From our very childhood we define our personal universe and the way in which we interact with the persons around us, our role-models and references that we adopt and that we later perpetuate. Little did we know about ourselves: we were taken by surprise. We felt something that made us curious, we knew that we were embarking on an uncharted territory. Perhaps we felt ashamed. We shared these new curiosities with people close to us, or we didn’t. The body had reactions unfamiliar to us until then. Our body started wanting, and maybe even it felt as if it wasn’t ours anymore. This memory stayed with us - or not - for a long time. We later found out what it was. A shiver, desire, pleasure, orgasm, a step to knowing ourselves better, if we allow ourselves to do that.

The second call “Don’t bite your tongue” wants to know: how was your first encounter with sex? What impact did it have on you? How and where did you learn about sex in order to understand what you had perceived, felt, or imagined?
What is your first memory related to the sexual instinct?
Do you remember when you felt arousal for the first time?
Was your first kiss a game or a romantic experience?
Can you tell us what you felt at the time of your first sexual experience?
How do you feel that the first sexual experience influenced your life?

We would be glad if you could answer the questions below, so that together we can contribute to drawing a map of our first times and of our sexuality. Your answers will be kept anonymous.

In addition to these informal surveys, our project has a one to one 1 hour interview component on sexual identity and sexuality. If you want to take part in an interview, please email us at asociatia.developing.art@gmail.com until June 20th


The information collected will be used for creative purposes resulting in: a booklet of stories about sexuality, a performative installation (photo – video – audio – body – object ) and a script for a short dance film. Your contribution will be anonymous. The protection of your personal data is very important to us. Thus, we process your data exclusively according to the legal framework applicable, General Data Protection Regulation (GDPR). Personal data will be collected only with your explicit consent to the “Don’t Bite Your Tongue” project. We use this information only for the specific purposes of “Don’t Bite Your Tongue” project and in compliance with GDPR. You can always ask for information regarding your collected and stored personal data. Also, you can correct or ask for disposal of any of this data at any moment, as well as withdraw your consent regarding the collection and usage of your personal data. Regarding any concerns, please contact us at asociatia.developing.art@gmail.com

Partners: The National Museum of Contemporary Art Bucharest (MNAC); The National Dance Centre Bucharest (CNDB), Apollo 111, Modul Cărtureşti, Linotip – Independent Choreographic Centre.
Media Partners: Vice, SUB25, Feeder, Civil Society Gala, Modernism
The “Don’t Bite Your Tongue” Project is co-financed by the National Cultural Fund Administration.
The project “Don’t Bite Your Tongue” does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. The NCFA is not responsible for the content of the project or the ways in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the finance beneficiary.Identitate de gen/ Gender identity *
Orientare sexuală/ Sexual Orientation *
Vârsta/ Age *
Care a fost primul gând pe care ţi-l aduci aminte legat de organul tău sexual? / What was the first thought you had about your sexual organ that you can remember ?
Ai avut senzaţii sexuale în corp pe care nu le-ai putut înţelege? / Did you have sexual sensations in your body that you couldn’t understand ?
Care este prima percepție pe care ți-o amintești despre sex? / What do you remember about becoming aware of sex?
Îți mai aduci aminte primele discuții despre sex? Cu cine le-ai avut? Ce vârstă aveai? / Do you remember your first discussions about sex? Who did you have them with? How old were you?
Cum îți imaginai sexul înainte de prima ta experiență? Ce credeai despre actul sexual înainte să îți începi viața sexuală? / How did you imagine sex before your first experience? What did you think about the sexual act?
Ai avut parte de educaţie sexuală când erai adolescent/ă ? Dacă da, unde şi cu cine? A fost de ajutor? / Did you receive sexual education when you were a teenager ? If so, where and with who? Was it of help?
Vrei să primești date despre proiect? Dacă da, lasă-ne adresa ta de e-mail: / Do you want to receive more information about this project? If so, you can leave us your email address:
Scrie un mesaj echipei DBYT: / Contact the DBYT team:
Eşti de acord să utilizăm anonim răspunsurile tale în cadrul comunicării proiectului? Do you agree to use your answers anonymously in the communication of the project? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy