แบบประเมินความพึงพอใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความพึงพอใจมาก ระดับ 3 ความพึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 ความพึงพอใจน้อย ระดับ 1
ผู้ตอบแบบประเมิน *
Required
รายการประเมิน *
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้นที่ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
เครื่องมือมีข้อมูลสมบูรณ์
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาที่ได้รับการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุด้วยเครื่องมือคุณภาพ
ครูที่ปรึกษาและสายชั้นที่จัด
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนกับครูที่ปรึกษา
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาที่ได้รับการช่วยเหลือเหมาะสมกับปัญหาและสาเหตุ
ผู้ปกครองที่พึงพอใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเสี่ยง / มีปัญหาในระดับดี
ผู้ปกครองที่พึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปัญหาอุปสรรค
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service