GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SUCHOWOLA. ANKIETA DOTYCZĄCA PROBLEMÓW, POTRZEB I POTENCJAŁÓW GMINY SUCHOWOLA
Szanowni Państwo,
Gmina Suchowola przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji . Dokument będzie koncentrować się na najbardziej problemowych obszarach gminy oraz przedstawiać będzie spójną wizję obszaru zdegradowanego po wyjściu z kryzysu. Program będzie stanowić podstawę do pozyskiwania środków europejskich na działania związane z rewitalizacją obszarów problemowych gminy.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie obszaru problemowego na terenie gminy Suchowola oraz dotykających go negatywnych zjawisk, przede wszystkim społecznych. Państwa głos jest szczególnie istotny, gdyż pomoże w wyznaczeniu obszaru wymagającego interwencji.

ANKIETA ANONIMOWA.

1. Kim jesteś ?
2. Nazwa podmiotu, instytucji którą reprezentujesz (jeżeli dotyczy)
Your answer
3. Proszę wskazać obszar, który Pani/Pana zdaniem wymaga konieczności podjęcia działań rewitalizacyjnych ze względu na kumulację problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na terenie MIASTA SUCHOWOLA:
4. Proszę wskazać obszar, który Pani/Pana zdaniem wymaga konieczności podjęcia działań rewitalizacyjnych ze względu na kumulację problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na terenie GMINY SUCHOWOLA (wskazać sołectwo)
Your answer
5. Co Panią/Pana łączy ze wskazanym obszarem:
6. Proszę wskazać problemy SPOŁECZNE występujące na wybranym przez Panią/Pana obszarze (Proszę wskazać maksymalnie 3 problemy):
7. Proszę wskazać problemy GOSPODARCZE występujące na wybranym przez Panią/Pana obszarze (Proszę wskazać maksymalnie 3 problemy):
8. Proszę wskazać problemy ŚRODOWISKOWE występujące na wybranym przez Panią/Pana obszarze (Proszę wskazać maksymalnie 3 problemy):
9. Proszę wskazać problemy PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE występujące na wybranym przez Panią/Pana obszarze (Proszę wskazać maksymalnie 3 problemy):
10. Proszę wskazać problemy TECHNICZNE występujące na wybranym przez Panią/Pana obszarze (Proszę wskazać maksymalnie 3 problemy):
11. Proszę wymienić przedsięwzięcia/projekty, jakie należy podjąć w celu minimalizacji wskazanych powyżej problemów:
Your answer
12. Jakie są potencjały na występującym obszarze? (np. aktywność społ., przedsiębiorczość, itp.)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms