Chris Camp  - Surrendering into Mystery- Vzdávanie sa tajomstvám -  workshop 5Rytmov   23. - 25. 6., 2023       

Máme posledné voľné miesta pre našich tanečníkov "Túžba po tajomstve je väčšia ako túžba poznať odpoveď" Keen Kesey

Ako (západných) ľudí nás učili hľadať odpovede. Naučili nás hľadať zmysel tohto ľudského života. To má často za následok túžbu ovládať, chcieť všetkému rozumieť. Hoci to môže byť niekedy veľmi užitočné, keď uviazneme v túžbe po kontrole, začneme strácať zmysel pre zázraky, našu schopnosť byť v úžase. Míňame bez povšimnutia  magické momenty, ktoré sa neustále dejú počas nášho života neustále dejú. Pomaly sme strátili schopnosť nechať sa uchvátiť tajomstvom, ktorým je život. Ako povedal Albert Einstein: „Ten, kto sa už nedokáže zastaviť, aby sa čudoval a zostal ohromený, je mŕtvy...“ Aké by to bolo, keby sme sa jednoducho zastavili a vnímali svet okolo nás a svet v nás? 


V tomto workshope využijeme transformačné kvality mapy stelesnenia 5 rytmov, aby sme sa znovu naučili jednoducho sa odovzdať tajomstvu našej ľudskej živosti. Budeme pracovať s pohybom nášho tela, aby sme podporili a dovolili si odovzdať svoje srdcia, mysle a duše tajomnému duchu, ktorý nás všetkých oživuje. Život je tak neuveriteľne vzácny... prečo ho strácať uviaznutím v konštrukciách našej vlastnej mysle?


Tento workshop je otvorený tých ktorí majú, ale aj pre tých ktorí nemajú  predchádzajúce skúseností. Odporúčame však aby ste predtým absolvovali aspoň jednu otvorený večer 5rytmov. Tento workshop sa zarátava do hodín - waves -  potrebných na výcvik na učiteľa 5Rytmov.


"The need for mystery is greater than the need for an answer" -- Ken Kesey


As (western) humans we were taught to seek answers. We were taught to seek meaning in this human life. Which often results in wanting to control, wanting to understand everything. Although this can be very useful at times when we get stuck in wanting to control we start to lose our sense of wonder, our ability to be in awe. We miss the magical moments that are happening continuously throughout our lives. We have slowly lost our ability to be swept away by the mystery that is life. As Albert Einstein said: ”He who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead…” How would it be if we were to simply pause and take in the world around us and the world within us? 

In this workshop, we will use the transformative qualities of the embodiment map of the 5 rhythms to re-learn ourselves to simply surrender into the mystery of our human liveliness. We will work with the movement of our bodies to support and to allow ourselves to surrender our hearts, our minds, and our souls to the mysterious spirit that animates us all. Life is so unbelievably precious... why waste it being stuck in the constructs of our own minds?


Venue : Pistoriho Palác, Štefánikova 25, Bratislava, Slovakia ,  

časový rozvrh/schedule

23. 6.2023 – open vawe /otvorený večer 5Rytmov  -  18.00 - 21.00,

24. 6.2023. - 10. 30 - 18.00,                     26..6.2023 . - 10.00 - 17.00.


Cena/Price:  23.6.- 25,6.2023  --- full workshop - 160 € at the door/ pri platbe na mieste
135  € if you pay in advance the full amount or a nonrefundable deposit of 25€​

Cena/Price:  24.6.-25.6.2023  --- 2days workshop only - 140 € at the door/ pri platbe na mieste
120  € if you pay in advance the full amount or a nonrefundable deposit of 25€
 ​

Working price  100€.I f you wish to apply for the working team, contact me by email at 5rytmovregister@gmail.com or by phone at 00421905404825 

Mám zľavnené miesta pre pomocníkov. /príprava a udržiavanie priestoru pomoc s inštaláciou, balením/.Ak máte záujem o miesto pomocníka, napíšte mi včas na email 5rytmovregister@gmail.com alebo zavolajte na mobil 00421905404825  

Info&booking: 5rytmovregister@gmail.com,

More information : www.trizi.netVaše miesto na workshope bude zabezpečené po zaplatení nevratnej zálohy  25 €, alebo sumy za tú časť tohto projektu, ktorú ste si vybrali na nižšie uvedený bankový účet.    
                                                                                     
To secure your place, please pay the non-refundable deposit of 25 €, or the amount you have decided  to the bank account stated below.                                                                                                  
                                                                                       
                                                                             
 Michaela Klimanová  
SK5011000000002613176112
 BIC  /SWIFT /   TATRSKBX
                     
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
meno a Priezvisko/                          Name and Surname / *
Phone number *
Prihlasujem sa na workshop  Vzdávanie sa tajomstvám nasledovne              I apply for the workshop   Surrending to the mystery  as follow *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy