ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ
Bu anket, üyelerin borsa faaliyetlerinden memnuniyet düzeylerini ölçümlemeyi amaçlamaktadır. Elde edilen bulgular, üyelere sunulacak hizmetlerin daha etkin hale getirilmesine yönelik çabalara ışık tutacaktır. Ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz.
Firma Ünvanı
Your answer
Yetkili Adı Soyadı
Your answer
Borsanın Üyelerle İletişimine Yönelik Değerlendirmeleriniz.
Borsa faaliyetleri ile ilgili yeterli içerikte bilgilendirme yapılmaktadır.
Borsa faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler zamanında yapılmaktadır.
Üyelere dönük yapılan bilgilendirmelerde iletişim dili sade ve anlaşılırdır.
Borsadan talep ettiğim bir bilgi olması halinde yeterince hızlı ve tatmin edici şekilde dönüş alabilmekteyim.
Borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerine hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.
Borsa üst yönetiminin üyelere dönük ziyaretler tatmin edici düzeydedir.
Borsa web sitesi içerik ve kullanım yönüyle tatmin edici düzeydedir.
Borsanın sosyal medya hesapları (facebook, twitter, instagram, youtube vb.) etkin olarak kullanılmaktadır.
Borsa tarafından çıkarılan periyodik “e-bülten” içerik yönüyle istenen seviyededir.
Mevcut Borsa Üst Yönetimine İlişkin Değerlendirmeleriniz
Borsa yönetim kurulu tutarlı ve ilkeli hareket etmektedir.
Borsa üst yönetimi görüş ve önerilere açıktır.
Borsa üst yönetimi genel olarak isabetli kararlar almaktadır.
Borsa üst yönetiminin, üyelerin ticari faaliyetlerine katkı sağlama çabası yeterli düzeydedir.
Borsa üst yönetimi, üyelerin borsa faaliyetlerine katılımını teşvik etmektedir.
Borsa üst yönetiminin paydaşlara (kamu kurumları, medya kuruluşları, eğitim kurumları, özel sektör kuruluşları vb.) yönelik iletişimi yeterli düzeydedir.
Borsa üst yönetiminin, teknik ve sosyal projeler üretme kapasitesi yeterli düzeydedir.
Borsa üst yönetiminin üyelere karşı olan tutum ve davranışları nazik ve saygılıdır.
Borsa Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmeleriniz.
Borsanın, düzenlediği faaliyetler genel olarak tatmin edici düzeydedir.
Borsanın, çeşitli konularda üyelere dönük planladığı eğitim etkinlikleri yeterli düzeydedir.
Borsanın, Bursa’daki eğitim, sağlık, sosyal vb. faaliyetlere katkı sağlama düzeyi beklenen seviyededir.
Borsanın üyeleri yurt içi ve dışı fuar organizasyonlarına katma çabası beklenen seviyededir.
Borsa bünyesinde oluşturulan meslek komiteleri etkin şekilde faaliyetlerini yürütmektedir.
Borsa tarafından yayınlanan “yıllık faaliyet raporu” üyelere katkı sağlamaktadır.
Borsa tarafından yayınlanan “sektör raporu” üyelere katkı sağlamaktadır.
Borsa tarafından yürütülen “e-borsa” faaliyetleri etkin şekilde işletilmektedir.
Borsa faaliyetlerine katılım sağlayamıyorsanız, lütfen nedenini belirtiniz.
Your answer
Borsa Bünyesindeki Birimlerin ve Sunulan Hizmetlerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmeleriniz.
Borsanın, Genel Sekreterlik biriminin sunduğu hizmetler tatmin edici düzeydedir.
Borsanın, tescil biriminin sunduğu hizmetler tatmin edici düzeydedir.
Borsanın, mobil tescil (yerinde tescil) biriminin sunduğu hizmetler tatmin edici düzeydedir.
Tüm işlemlerim hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.
Borsada görevli personel üyelere karşı genel olarak nazik ve saygılı davranmaktadır.
Borsada görevli personel genel olarak üyelerin sorunlarını anlamaya ve çözüm üretmeye çaba göstermektedir.
Borsada görevli personel üyelerin işlemlerinde adil ve eşitlikçi tavırlar sergilemektedir.
Borsada görevli personel işlerini iyi yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahiptirler.
Borsada görevli personel dış görünüm ve davranış yönüyle kurumu temsil etmektedirler.
Borsanın Bulunduğu Binanın Fiziksel Olanaklarına İlişkin Değerlendirmeleriniz.
Borsanın bulunduğu bina modern bir görünüme sahiptir.
Borsanın bulunduğu binanın teknolojik alt yapısı tatmin edici düzeydedir.
Borsanın bulunduğu bina temiz ve düzenlidir.
Borsanın bina içi yönlendirme tabelaları, gerekli yönlendirmeleri istenen seviyede yapabilmektedir.
Bina içi ziyaretçi ağırlama ve bekleme mekânları tatmin edicidir.
Borsa binası, genel olarak borsayı iyi bir şekilde temsil etmektedir.
Yukarıda yer alan sorgulamalar çerçevesinde “genel memnuniyet” düzeyinizi belirtiniz.
Bursa Ticaret Borsası’na üye olmaktan genel olarak memnunum.
Demografik Bilgiler:
Çalışan Sayınız
Borsaya kaç yıldır üyesiniz
Dış ticaret yapıyor musunuz?
Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaklardan ulaşmasını tercih edersiniz. (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz.)
Yukarıda yer alan ifadelere ilişkin ilave görüş ve önerileriniz varsa belirtiniz.
Your answer
ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.