ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Captionless Image
  This is a required question

  2. Σε ποιον βαθμό ισχύει καθένα από τα παρακάτω;
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  6.1 Βασικές τεχνικές γνώσεις
  6.2 Ψηφιακός εγγραματισμός
  6.3 Αυτοπεποίθηση
  6.4 Αυτοδιαχείριση
  6.5 Διαχείριση Άγχους
  6.6 Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
  6.7 Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση
  6.8 Προθυμία για συνεχή μάθηση
  6.9 Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
  6.10 Επικοινωνιακές ικανότητες / Εξωστρέφεια
  6.11 Ευχάριστη και θετική προσωπικότητα
  6.12 Εργασιακή δέσμευση
  6.13 Συνέπεια / Ακεραιότητα
  Please enter one response per row
  This is a required question