Mladi u agrobiznisu - Istočno-ekonomski region
Objava poziva za ucesce mladihu program prakse

Projekat finansira Evropska unija, koju rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu i implementira opština Gnjilane kao ključni partner u saradnji sa opštinama:Kačanik, Elez Han, Vitina, Strpce, Parteš, Klokot, Ranilug, Kamenica i Novo Brdo.
Pozivamo sve mlade iz Istočne ekonomske regije da odgovorena ovaj poziv za program prakse, koji mladim ljudima omogucava iskustvo u oblasti agrobiznisa, posebno u procesu obrade voca i povrća, prerade mleka, mesa, žitaricai u klaonicama.
Praksa će biti plaćena i trajaće tri meseca a svrha ove prakse je da uspešni praktikanti pronađu stalni posao. Ukupan iznos plata za stažiranje je 200 eura mjesečno i oni će dobiti obuku na poslu. Ugovorne obaveze za stažiste su: treba da prate praksu tri meseca i da prate poslovne zahteve.
U ovaj program prakse bit ce uključeno najmanje 100 mladih ljudi, od kojih 30 na preradi voća i povrća, 30 u preradi mleka, 15 u preradi mesa, 15 u preradi žitarica i 10 u klaonice.
Ugovori će biti potpisani izmedju 3 stranke: opstina Gnjilane, preduzece i praktikanti.
Ako ovi pripravnici ne dobiju ugovor o radu, oni će nastaviti obuku u Poljoprivrednom inkubatoru kako bi unapredili svoje vještine!
Praktikanti bi trebali biti starosti između 18 i 30 godina.Prioritet će biti dat onima koji nemaju iskustva i kojiu trenutku podnošenja prijave imaju izjavu o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje. Takodje, prioritet će dobiti i oni koji završe stručnu poljoprivrednu školu i koji dolaze iz ruralnih područja Gjilan Kačanik, Elez Han, Vitina, Strpce, Parteš, Klokot, Ranilug, Kamenica i Novo Brdo.

Izbor praktikanata vrsit ce se na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Godiste (od 18 do 30 godina)........................................................40
2. Obrazovanje (Profesionalna poljoprivredna skola)......................30
3. Prebivaliste (Ako kandidat dolazi iz ruralnog podrucja)..............10
4. Iskustvo (Sa manje iskustva)........................................................10
5. Izjava o nezaposlenosti od strane Zavoda za zapošljavanje......10

Rezultat ovog programa prakse bit ce:
• 100 ugovorenih praksi u agroprocesorskim preduzećima (30 za preradu voća i povrća, 30 za preradu mleka, 15 za preradu mesa, 15 za preradu zitarica i 10 u klaonicama).
• 70 za poslenih mladih ljudi kao direktna posledica programa prakse.

Licne informacije
Ime i prezime *
Godiste *
Adresa / Grad *
Broj telefona *
E-mail *
Zanimanje *
Obrazovanje
Srednja skola *
Smer *
Fakultet *
Smer *
Radno iskustvo
Da li ste završili neku praksu? *
Ako je odgovor da, molimo vas označite ispod
Aktivnosti
U kojoj vrsti posla ste zainteresovani da steknete iskustvo i pređite *
označite jednu ili više
Da
Ne
Prerada voća i povrća
Obrada mleka
Obrada mesa
Obrada žitarica
Klanica
Da li ste bili korisnik nekog projekta? *
Ako da, naziv projekta, Opis projekta. Ime donatora
Dokumenti koje treba priložiti formularu
1. Identifikacioni dokument-kopija (licna karta ili pasos)
2. Dokazi sa prethodnih praksi (ako postoje)
3. Izjava o nezaposlenosti od strane Zavoda za zapošljavanje
*
Required
Izbor praktikanata vrsit ce se na osnovu sledećih kriterijuma
1. Godiste (od 18 do 30 godina).....................................................40
2. Obrazovanje (Strucna poljoprivredna skola)..............................30
3. Prebivaliste (Ako kandidat dolazi iz ruralnog podrucja)............10
4. Iskustvo (Sa manje iskustva)......................................................10
5. Izjava o nezaposlenosti od strane Zavoda za zapošljavanje....10
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service