રિડેવલોપમેન્ટ સોસાયટીની જરૂરી વિગતો - PANCHSHIL GROUP
1) ચેરમેન / સેક્રેટરીનું નામ (મોબાઈલ નંબર) :- *
Your answer
2) સોસાયટીનું નામ (એડ્રેસ) :- *
Your answer
3) હાલમાં કેટલા સભ્યો છે ? *
Your answer
કેટલા પ્રકાર ના ફ્લેટ છે ? *
4) સોસાયટીની જ્ગ્યા (પ્લોટનું માપ) :- *
Your answer
5) જૂના એ.એમ.સી.પ્લાન પાસ ની કોપી *
6) માલિકી સોસાયટીની છે ? *
7) ટી.પી./એફ.પી.નંબર શું છે ? *
Your answer
8) હાલમાં કોઈ ઓફર આવેલી છે ?
ઓફર શું આવેલી છે? (જેમ કે, કોરપોરેટ એરિયા કેટલો મળશે – બે બેડરૂમ,હોલ,કિચન / ત્રણ બેડરૂમ,હોલ,કિચેન વગેરે,)
Your answer
ભાડું કેટલું મળશે?
Your answer
ફર્નિચર/કોર્પસ ફંડ કેટલું મળશે ?
Your answer
9) કેટલા ફૂટનો રોડ મળે છે, રોડ કપાત છે ? *
Your answer
10) છેલ્લી તારીખ ઓફર આપવા માટે કઈ છે ? *
Your answer
10) કોમર્શિયલ બાંધકામ ચાલશે કે નહિ ? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy