ZGŁOSZENIE GRUPY - PARADA RÓWNOŚCI 2020
Za pomocą tego formularza zgłosisz udział Grupy* w Paradzie Równości 20 czerwca 2020.

Grupa to 5 osób i więcej, idąca w Paradzie Równości jako jedna formacja wyróżniona wizualnie (np. poprzez koszulki, czapeczki, odznaki, flagi z logotypami itp.).

Pozostałe formularze zgłoszeniowe:
Zgłoszenia Pojazdów - www.rbow.it/zglos_pojazd
Zgłoszenia Stoisk - Miasteczko Równości - rejestracja zostanie otwarta 21 marca.
Zgłoszenia Wydarzeń - Miesiąc Równości - rejestracja zostanie otwarta 6 kwietnia.

❗️NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

▶️ Każdy podmiot zgłaszający Grupę zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Parady Równości (http://www.paradarownosci.eu/pl/regulamin-parady) oraz wyraża zgodę na wyeksponowanie swojej nazwy i materiałów graficznych w dowolnym rozmiarze i umiejscowieniu w materiałach Organizatorów (on-line i druk).

▶️ Osoba zgłaszająca Podmiot musi mieć mieć prawo reprezentowania go, co powinno wynikać bądź bezpośrednio z przepisów prawa bądź stosownych rejestrów bądź stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Organizator ma prawo zażądać od Osoby zgłaszającej przedstawienia dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony stan faktyczny.

▶️ Zarówno Pojazdy jak i Grupy zostaną podzielone na bloki. Kolejność Grup i Pojazdów w danym bloku zostanie ustalona w drodze losowania, którego zasady wypracowane są przez Komitet Doradczy Parady Równości. Losowanie odbędzie się 1 czerwca. Grupom i Pojazdom zgłoszonym po tym terminie miejsce wyznacza Organizator.

▶️ Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności uczestniczących w Paradzie Grup. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy rejestracji.

▶️ Osoba koordynująca Grupę jest zobowiązania do uczestniczenia w odprawie przed wydarzeniem. Termin odprawy wyznacza Organizator.

📆 TERMINY I KOSZTY

Koszt udziału Grup w przemarszu jest uzależniony od terminu zgłoszenia.

Ze względów organizacyjnych związanych w szczególności z kwestiami bezpieczeństwa, wysokość kosztu wzrasta wraz ze zbliżającym się terminem wydarzenia. Zgłoszenia przyjmowane są maksymalnie do 10 czerwca.

Opłata za udział Grupy musi zostać przekazana na konto Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji.** Potwierdzenia rejestracji zostaną wysłane do 7 dni (dot. zgłoszeń dokonanych do 31 maja 2020) lub maksymalnie dzień po otrzymaniu zgłoszenia (dot. zgłoszeń wysłanych w terminie 1-10 czerwca 2020)

💰 OPŁATY ZA UDZIAŁ***

Organizacje pozarządowe:
- do 30 kwietnia 2020 - 0 zł
- do 31 maja 2020 - 350 zł
- do 10 czerwca 2020 - 500 zł

Podmioty komercyjne:
- do 30 kwietnia 2020 - 500 zł
- do 31 maja 2020 - 1000 zł
- do 10 czerwca 2020 - 1500 zł

Wszystkie podane kwoty są netto.

❌ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UDZIAŁU

1. Podczas przemarszu obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz spożywania alkoholu.

2. Niedozwolone jest używanie tlenu lub innych gazów łatwopalnych do napełniania balonów (hel nie jest łatwopalny).

3. Niedozwolone jest używanie słów obraźliwych i wulgarnych przez nagłośnienie Grup.

4. Niedopuszczalny jest udział w przemarszu w/na Pojazdach lub w Grupach osób całkiem nagich.

5. Osoby w Grupach mają bezwzględnie słuchać i przestrzegać poleceń Tęczowego Patrolu.

6. Koordynatorzy Grup zobowiązani są do wyłączenia muzyki każdorazowo na prośbę Tęczowego Patrolu.

7. Każda Grupa samodzielnie reguluje kwestie odprowadzania opłat należnych dla ZAIKS z tytułu emitowanej przez nią podczas przemarszu muzyki.

8. Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych przez Grupy jest możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez Organizatora.

📒 DEFINICJE:

* Grupa - 5 osób i więcej, idąca w Paradzie Równości jako jedna formacja wyróżniona wizualnie (np. poprzez koszulki, czapeczki, odznaki, flagi z logotypami itp.).
** wpłaty dokonane w procesie rejestracji Grupy nie podlegają zwrotowi
*** w uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia kosztu uczestnictwa Grupy w przemarszu.

📩 KONTAKT:

Wszelkie pytania/wątpliwości prosimy kierować na adres kontakt@paradarownosci.eu.

🍪 POLITYKA PRYWATNOŚCI:
www.paradarownosci.eu/pl/polityka-prywatnosci/

Przykład Grupy | na zdjęciu My, Rodzice | fot. Aleksandra Bieszczad, Parada Równości 2019
Imię i nazwisko Osoby zgłaszającej *
Adres e-mail Osoby zgłaszającej *
Nr telefonu Osoby zgłaszającej *
Oświadczam, że jestem Osobą uprawnioną do zgłoszenia udziału Grupy i uzyskałem wszelkie niezbędne zgody Dyrekcji/Zarządu/osób decyzyjnych mojej organizacji/firmy/podmiotu lub sam/a jestem osobą decyzyjną *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie logotypu oraz nazwy mojej organizacji/firmy/podmiotu w materiałach Organizatora (m.in. strona internetowa, social media, materiały drukowane) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Parada Równości. Report Abuse