ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Το ARISTOIL PLUS είναι μία διακρατική συνεργασία πέντε (5) οργανισμών σε τέσσερις (4) χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Μαυροβούνιο.

o ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Επικεφαλής Εταίρος
o SVIMED – Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ραγούσα, Ιταλία
o CCSEV – Επίσημο Επιμελητήριο για το Εμπόριο τη Βιομηχανία και τη Ναυτιλία της Σεβίλλης, Σεβίλλη, Ισπανία
o VALDANOS, ME, Μαυροβούνιο
o ANCO – Ένωση Πόλεων για το Ελαιόλαδο, Ιταλία

To έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregMed.

To ARISTOIL PLUS στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Μεσογειακού Ελαιόλαδου μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας σε άμεση συσχέτιση με τις ευεργετικές ιδιότητες του στην υγεία.

To ARISTOIL PLUS επιθυμεί να υποστηρίξει έναν μεγάλο και ολοένα αυξανόμενο αριθμό φορέων και παραγόντων που απασχολούνται στο τομέα του ελαιόλαδου με διαφορετικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών, ελαιοτριβείων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα να αναπτύξει και ενισχύσει την ενημέρωση των καταναλωτών του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου (EVOO).

Τα σχόλιά σας και η ανατροφοδότησή σας είναι πολύ σημαντικά. Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο θα μας βοηθήσετε να συλλέξουμε δεδομένα που σχετίζονται με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής σας, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας σωστά.

Η συμπλήρωση της φόρμας δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 3 λεπτά.

Πολιτική Απορρήτου

Οι εταίροι του έργου ARISTOILPLUS αντιμετωπίζουν προσεκτικά όλα τα δεδομένα που συλλέγονται ως εμπιστευτικά και τα χρησιμοποιούν αυστηρά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου ARISTOILPLUS σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς της ΕΕ και τους κανόνες του προγράμματος Interreg MED.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και διαχειρίζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου ARISTOILPLUS, δηλαδή λογαριασμοί, συνδρομητές ενημερωτικών δελτίων, συμμετοχές σε εκδηλώσεις, έρευνες οποιουδήποτε είδους, συμμορφώνονται αυστηρά με τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ως επικεφαλής οργανισμός συνεργατών του έργου θα λειτουργήσει ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ARISTOILPLUS.

Όροι χρήσης των δεδομένων σας:

_ Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και διαχειρίζονται είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με τον GDPR.
_ Αντιμετωπίζουμε προσεκτικά όλα τα δεδομένα που συλλέγονται ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο του ARISTOILPLUS, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED.
_ Αυτή η φόρμα εξυπηρετεί τον μοναδικό σκοπό της συλλογής των επαφών σας για την προετοιμασία μιας λίστας των ερωτηθέντων στην έρευνά μας και έτσι όλα τα δεδομένα διατηρούνται απόρρητα. εκτός από την αυστηρή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών του Προγράμματος (κράτη μέλη, Αρχή Πιστοποίησης, Ελεγκτική Αρχή) προκειμένου να εκτελέσουν τα νόμιμα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της σύμβασης επιδότησης που ισχύει για το έργο, δεν θα κοινοποιηθούν δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας και προηγούμενη ειδοποίηση ·
_ Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας σε αυτήν τη βάση δεδομένων και μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από αυτήν τη λίστα.
_ Τα δεδομένα σας σε αυτήν τη βάση δεδομένων θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Είναι πιθανό τα δεδομένα να αρχειοθετηθούν για περίοδο ανώτερη των 5 ετών, αλλά χωρίς πρακτική χρήση, για σκοπούς ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την υποβολή των δεδομένων σας αποδέχεστε τους όρους χρήσης *
Συμφωνώ:

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (παρακαλώ προσδιορίστε την επαγελλματική σας ιδιότητα και απαντήστε σε όσες ερωτήσεις είναι σχετικές με αυτήν): *
1. ΗΛΙΚΙΑ *
2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ *
3. ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ *
4. ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΛΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις) *
Required
5. ΗΛΙΚΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Clear selection
6. ΕΚΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΑ=Εκτάρια)
Clear selection
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΝΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ
Clear selection
8.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Clear selection
9. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΑ=Εκτάρια)
Clear selection
10. ΑΡΔΕΥΣΗ
Clear selection
11. ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Clear selection
12. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ / ΕΤΟΣ
Clear selection
13. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
Clear selection
14. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ
Clear selection
15. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
Clear selection
16. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ
17. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤE ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ (ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ)
Clear selection
18. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Clear selection
19. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
Clear selection
20. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Clear selection
21. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Clear selection
22. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
Clear selection
23. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
Clear selection
24. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
Clear selection
25. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
Clear selection
26. ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ
Clear selection
27. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ
Clear selection
28. ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΛΑΞΗΣ ΕΛΑΙΟΖΥΜΗΣ
29. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΛΑΞΗΣ ΕΛΑΙΟΖΥΜΗΣ
30. ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Clear selection
31. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Clear selection
32. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις)
33. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Clear selection
34. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις):
35A. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ;
Clear selection
35B. ΑΝ ΝΑΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΟΙΚΕΙΑ:
36. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥΦΕΝΟΛΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΩΝΩΔΗ ΔΡΑΣΗ;
Clear selection
37. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΦΕΝΟΛΕΣ;
Clear selection
38Α. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ- ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ (ΔΙΚΤΥΟ Ho.Re.Ca.), ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 'Η ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ;
Clear selection
38B. ΑΝ ΝΑΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις):
39A. ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΕΞΑΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ;
Clear selection
39B. ΑΝ ΝΑΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις):
40. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ, ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΑΝ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ;
Clear selection
41. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ, ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙEIΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΣ;
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy