Wielki Post 2019
Jeżeli chcesz podczas Wielkiego Postu 2019 otrzymywać cytaty z myślami księdza Franciszka Blachnickiego podaj nam swój numer telefonu.
(Osoby posiadające zagraniczne numery telefonów prosimy o podanie adresów e-mail.)
Imię i nazwisko / pseudonim
Numer telefonu *
Informacje ogólne
Podane w formularzu dane będą przetwarzane w celu wysyłania wiadomości SMS-owych w okresie od 05 marca 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. z przesłaniem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego na wskazany w formularzu rejestracji numer telefonu (lub e-mail) na podstawie Twojej zgody.

Zgodnie z art. 8 Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach 40-589, ul. Różyckiego 8, która jest kościelną osobą prawną.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestniczenia w akcji „Wielki Post 2019 z ks. Blachnickim” w terminie od 05 marca 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r organizowanych przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2. Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).
3. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania m.in.: organizatorom akcji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, dostawcy usług hostingowych, podmiotowi prowadzące-mu księgi rachunkowe, ewentualnemu ubezpieczycielowi. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 dni od dnia zakończenia akcji „Wielki Post 2019 z ks. Blachnickim”.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu kontaktując się z organizatorem pod numerem telefonu 513-270-603.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapisu i uczestnictwa w organizowanej przez nas akcji SMS-owej.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy