22 - Ang “LAING” Babaye
Ang numero sa parenthesis gapakita kung pila ka mga kahon ang kinahanglan tsikan aron mahusto nianang numeroha sa quiz.
Email *
Kompleto nga Ngalan (Apelyido, Pangalan) *
Contact Number (ug WhatsApp No. kon aduna) *
1. Unsa ang kahulugan sa pulong “Babilonia”? (1) *
1 point
Required
2. Kinsa ang gisimbolohan sa inahang Babilonia diha sa parofesiya sa Bibliya? (1) *
1 point
Required
3. Kinsa ang mga anak ngababaye sa inahang Babilonia? (1) *
1 point
Required
4. Unsa ang gisimbolohan sa inahang Babilonia nga nagalingkod sa ibabaw sa pulang mananap? (1) *
1 point
Required
5. Unsa ang mga bakak nga doktrina sa Babilonia nga makahimo sa mga tawo nga espirituhanong nanagkalibog? (4) *
1 point
Required
6. “Nagun-ob na ang Babilonia” nangahulugan nga (1) *
1 point
Required
7. Ang simbolo sa mga “hari sa silangan” nagrepresentar (1) *
1 point
Required
8. Unsa ang gisimbolohan sa paghubas sa mga tubig sa suba sa Eufrates? (1) *
1 point
Required
9. Ang Babilonia usa ka pamilya nga naglangkob lapit sa tanang relihiyon ug mga iglesia. (1) *
1 point
Required
10. Kinsa ba gayud ang nagatawag sa mga tawo gawas sa Babilonia? (1) *
1 point
Required
11. Dili ba mas maayo kon sulayan nalang sa pagkabig ang usa ka nahulog nga iglesia kaysa sa paggawas niini? (1) *
1 point
Required
12. Unsa ang kahulugan sa pagkahubog diha sa bino sa Babilonia? (1) *
1 point
Required
13. Unsa ang tulo ka mga gahum ang maghiusa aron sa pag-away batok kang Jesus ug sa Iyang mga katawhan sa katapusang panahon? (3) *
1 point
Required
14. Sa dihang pagtawgon ni Jesus ang Iyang mga katawhan gawas sa Babilonia, sila ba mogawas? (1) *
1 point
Required
15. Daghang mga tawo ang atoa sa Babilonia, apan wala nasayud niini. (1) *
1 point
Required
16. Kon naa ka sa Babilonia, andam ka bang mopatalinghug sa dinaliang pagdangup ni Jesus nga mogawas gikan kaniya? *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy