Voluntaris / Voluntarios / Volunteers 2020
39 Festival de Cine de Terror de Molins de Rei 2020 - 38th Molins Film Festival 2020 - terrorMolins 2020
6 - 15 de novembre 2020
Si no pots ingressar amb un compte de gmail, envia'ns tota la info que sol·licita el formulari per e-mail a l'adreça voluntaris@molinsfilmfestival.com
If you can't to log in with a gmail account send us the info to voluntaris@molinsfilmfestival.com
Si no puedes loguearte con una cuenta gmail, mándanos toda la info que pide el formulario por e-mail a la dirección de correo voluntaris@molinsfilmfestival.com
COVID-19
S'aplicaran els protocols per a la prevenció de contagis per la COVID-19 per garantir la seguretat dels voluntaris.
Trobaràs aquestes condicions específiques a la pàgina web del festival (molinsfilmfestival.com)
Formulari / Formulario / Form
Nom / Nombre / Name *
Cognoms / Apellidos / Surname *
Correu-e / Correo-e / E-mail *
Telèfon / Teléfono / Phone *
Idiomes / Idiomas / Languajes *
Required
Disponibilitat aproximada / Disponibilidad aproximada / Availability *
Required
Enllaç al teu currículum / Link a tu CV / Link to yout CV *
Enllaç a una fotografia / Link a tu foto / Link to yout photo *
RGPD / GDPR
De conformitat amb la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, totes les dades que ens trametis al Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei passaran a formar part d'un fitxer de responsabilitat exclusiva de:
Identitat: Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei
Adreça: C\Jacint Verdaguer,18 1er 1a, 08750-Molins de Rei (Barcelona)
Correu electrònic: rgpd@molinsfilmfestival.com
Aquest fitxer té com única finalitat la d'ajudar al Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei a gestionar tot l'equip de membres del voluntariat que hi participin, tant per informar-los sobre el seu important rol durant el festival com per acreditar-los com a tals.
Podràs exercir gratuïtament els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les teves dades i revocació de l'autorització segons els termes detallats a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme amb el procediment legalment establert.
Aquests drets es podran exercir adreçant un document escrit a l'adreça abans indicada.
El Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei no cedirà les teves dades a tercers. Si fos necessari fer-ho, primer es demanarà permís als afectats, indicant la finalitat del fitxer, naturalesa de les dades requerides i nom i direcció del cessionari.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, los datos que nos remitas al Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei pasarán a formar parte de un fichero cuyo responsable es:
Identidad: Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei
Dirección: C\Jacint Verdaguer,18 1er 1a, 08750-Molins de Rei (Barcelona)
Correo electrónico: rgpd@molinsfilmfestival.com
Este fichero tiene la única finalidad de ayudar al Festival de Cine de Terror de Molins de Rei a gestionar a todo el equipo de voluntarias y voluntarios que participan en él, tanto para informarles de su importante rol durante el festival como para acreditarlos/acreditarlas como tal.
Podrás ejercer gratuitamente los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de tus datos y revocación de su autorización en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido.
Estos derechos podrán ser ejercidos dirigiéndose por escrito a la dirección antes indicada.
El Festival de Cine de Terror de Molins de Rei no cederá tus datos a terceros. Si fuera necesario hacerlo, previamente se solicitará permiso a los afectados, indicando la finalidad del fichero, naturaleza de los datos requeridos, y el nombre y dirección del cesionario.
Us esperem! / Os esperamos! / We are expecting you!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy