KLUBY Portret Polskiego Krótkofalarstwa
Szanowni Koledzy !
Przeprowadzam badania na temat sytuacji klubów krótkofalarskich w Polsce. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety. Jest ona w 100% anonimowa. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby respondentów wyniki ankiety zostaną opublikowane. Proszę uprzejmie o jej wypełnienie przez jedną osobę z danego klubu najlepiej prezesa. Inna część ankiety jest skierowana do osób indywidualnych. Informacje o niej zostały podane na stronie internetowej PZK. Ta część dotyczy tylko klubów jako całości.

Pozdrawiam
Michał Grymowicz SQ9ITP e-mai: arero@o2.pl
Sign in to Google to save your progress. Learn more
KLUBY
PROSZĘ WYPEŁNIENIE ANKIETY TYLKO PRZEZ KLUBY NIE "WIRTUALNE" DO JAKICH NALEŻY WIĘCEJ NIŻ TYLKO JEDNA OSOBA NP. KILKA OSÓB
Clear selection
Jakie jest województwo zlokalizowania klubu ?
Clear selection
Jaki jest rozmiar miasta lokalizacji klubu ?
Clear selection
Jaki jest okręg lokalizacji klubu
Clear selection
Jaki jest powiat lokalizacji klubu ?
Jaka jest liczba członków klubu jeśli znana. Np. 12 członków proszę wpisać 12. Jeśli brak wiedzy proszę wpisać "BRAK WIEDZY"
Czy do klubu należą kobiety ?
Clear selection
Czy klub należy do sieci łączności kryzysowej ?
Clear selection
Proszę o podanie numeru Oddziału Terenowego PZK. Jeśli klub nie należy do żadnego proszę wpisać "0".
Czy jeśli zajdzie taka konieczności, to czy klub jest zainteresowany wstąpieniem do sieci łączności kryzysowej ?
Clear selection
Czy klub jest członkiem SP EmCom ( Organizacja łączności kryzysowej PZK ) ?
Clear selection
Czy do klubu należą młode osoby poniżej 18 lat ?
Clear selection
Czy lokalizacja klubu jest w zasięgu jakiegokolwiek przemiennika analogowego na pasmo 2m FM ?
Clear selection
Czy lokalizacja klubu jest w zasięgu jakiegokolwiek analogowego przemiennika na pasmo 70 cm FM ?
Clear selection
Czy działa sprawna stacja radiowa w siedzibie klubu w zakresie KF/6m ?
Clear selection
Czy działa sprawna stacja radiowa w siedzibie klubu zakresie analogowym 2m FM?
Clear selection
Czy działa sprawna stacja radiowa w siedzibie klubu zakresie analogowym 70 cm FM?
Clear selection
Jaka jest moc stacji klubowej jaka widnieje na pozwoleniu ?
Clear selection
Czy klub ma obecnie pozwolenia na choć jedną stację bezobsługową ?
Clear selection
Czy klub obecnie tzn. w okresie 2 lat przeprowadzał zorganizowane szkolenia krótkofalarskie dla osób chcących uzyskać licencję krótkofalarską ?
Clear selection
Czy klub w przeszłości choć raz przeprowadzał zorganizowane szkolenia krótkofalarskie dla osób chcących uzyskać licencję krótkofalarską tzn. później niż 2 lata temu ?
Clear selection
Czy klub obecnie przeprowadza zorganizowane szkolenia krótkofalarskie dla osób chcących uzyskać umiejętność  w zakresie TELEGRAFI  tzn. później niż 2 lata temu ? 
Clear selection
Czy klub w przeszłości przeprowadzał zorganizowane szkolenia krótkofalarskie dla osób chcących uzyskać umiejętność  w zakresie TELEGRAFI ?
Clear selection
Czy klub  prenumeruje obecnie czasopismo 
"Świat Radio" ?
Clear selection
Jak często odbywają się oficjalnie spotkania "twarzą w twarz" w klubie ?
Clear selection
Czy klub uczestniczył w ciągu ostatniego roku w zawodach krótkofalarskich pod znakiem klubowym ?
Clear selection
Czy do klubu należą nasłuchowcy ? ( Nie mający licencji nadawczej tylko nasłuchową ?)
Clear selection
Czy do klubu należą osoby bez licencji nadawczej ?
Clear selection
Czy do klubu należą osoby posiadające również licencję w innym kraju ?
Clear selection
Od którego roku istnieje klub ? np. od 1952 proszę wpisać: 1952. Jeśli brak wiedzy proszę wpisać "BRAK WIEDZY"
Czy klub uczestniczył w "Polnym dniu" w ostatnim czasie ?
Czy są przeprowadzane klubowe "ekspedycje" tzn. nadawanie w terenie na obszarze Polski pod znakiem klubowym ? Pytanie dotyczy okresu ostatnich dwóch lat choć jednej ekspedycji.

Clear selection
  Czy są przeprowadzane klubowe "ekspedycje" tzn. nadawanie w terenie POZA  POLSKĄ  pod znakiem klubowym ? Pytanie dotyczy okresu ostatnich dwóch lat. Choć jeden przypadek.

Clear selection
Czy choć jeden z członków klubu pracował w ostatnim roku z zagranicznej lokalizacji w zawodach lub nie w zawodach z swojego znaku ?
Clear selection
Czy w gminie zlokalizowania siedziby klubu wystąpiła kiedykolwiek powódź ?
Clear selection
Czy w powiecie zlokalizowania siedziby klubu wystąpiła kiedykolwiek powódź ?
Clear selection
Czy w  gminie zlokalizowania siedziby klubu miały miejsce kiedykolwiek gwałtowne zjawiska meteorologiczne powodujące np. brak zasilania energią elektryczną, zerwane dachy, przewrócone drzewa ?
Clear selection
Czy w  powiecie zlokalizowania siedziby klubu miały miejsce kiedykolwiek gwałtowne zjawiska meteorologiczne powodujące np. brak zasilania energią elektryczną, zerwane dachy, przewrócone drzewa ?
Clear selection
Czy kiedykolwiek klub pod swoim znakiem prowadził łączność radiową związaną z łącznością kryzysową, lub uczestniczył w ćwiczeniach ?
Clear selection
Czy gdyby działalność SP EmCom była związana z wynagrodzeniem dla klubu jest on skłonny wstąpić do SP EmCom ?
Clear selection
Czy klub ma możliwość techniczną pracy APRS na sprzęcie w siedzibie klubu ?
Clear selection
Czy klub posiada w swojej siedzibie na wyposażeniu CB-Radio ?
Jaką modulację posiada CB- Radio w siedzibie klubu ?
Czy na wyposażeniu klubu są krótkofalówki PMR ?
Clear selection
Czy na wyposażeniu klubu są radia przenośne z zasilaniem akumulatorowym analogowe na pasmo 2m mające sprawny akumulator ?
Clear selection
Czy klub posiada w swojej siedzibie sprawne radio ( może być bez akumulatora ) jako jedno urządzenie na pasmo:
Czy klub posiada radio KF z odblokowanym zakresem nadawania ?
Clear selection
Czy radiostacja w siedzibie klubu posiada skrzynkę antenową AUTOMATYCZNĄ ZEWNĘTRZNĄ
Clear selection
Czy radiostacja w siedzibie klubu posiada skrzynkę antenową AUTOMATYCZNĄ WEWNĘTRZNĄ
Clear selection
Czy radiostacja w siedzibie klubu posiada zewnętrzną skrzynkę antenową NIEAUTOAMTYCZNĄ (wbudowaną w radio) KF/6m ?
Clear selection
Czy radiostacja w siedzibie klubu posiada zewnętrzną skrzynkę antenową NIEAUTOAMTYCZNĄ (zewnętrzną) KF/6m ?
Clear selection
Czy klub posiada radio marki BAOFENG lub inny chiński równoważnik do pracy w paśmie 2 m FM  ?
Czy klub posiada radio marki BAOFENG lub inny chiński równoważnik do pracy w paśmie 70 cm FM lub 2m FM oraz 70 cm  ?
Jaka jest maksymalna moc radia w siedzibie klubu w zakresie analogowym 2m FM ?
Clear selection
Jaka jest maksymalna moc radia klubowego w siedzibie klubu w zakresie analogowym 70 cm  FM ?
Clear selection
Na jakie pasma klub posiada anteny ?
Czy klub posiada następujące anteny NIE KIERUNKOWE  na pasma KF: ?
Proszę o podanie nazwy anteny nie kierunkowej na pasma KF/6m jeśli nie została uwzględniona powyżej
Czy klub posiada następujące anteny  KIERUNKOWE  na pasma KF: ?
Proszę podać dokładną nazwę anteny i producenta anteny na KF jeśli jest znany użytkowanej w klubie
Czy klub posiada anteny na pasma WYŻSZE NIŻ KF/6m NIE KIERUNKOWE
Czy klub posiada anteny na pasma WYŻSZE NIŻ KF/6m KIERUNKOWE
Czy klub posiada radio z rozblokowanym zakresem nadawania na UKF/VHF poza pasmami amatorskimi ?
Clear selection
Czy klub posiada w swojej siedzibie maszt antenowy ?
Czy klub posiada w swojej siedzibie SPRAWNY transceiver radio KF o mocy maksymalnej (bez zewnętrznego wzmacniacza)
(Jeśli jest więcej niż jeden proszę wpisać moc największą jednego z nich ):
Clear selection
Czy klub posiada wzmacniacz KF/6m - zewnętrzny o mocy:
Clear selection
Czy klub posiada wzmacniacz na pasmo 2m zewnętrzny ?
Clear selection
Czy klub posiada wzmacniacz na pasmo 70 cm zewnętrzny ?
Clear selection
Czy klub posiada sprawne radio tzw. HOME MADE - wykonane ręcznie lub złożone z kitu
Czy klub posiada obecnie możliwości podłączenia radia na pasma KF/6m do komputera przez jakikolwiek interface do łączności cyfrowych ?
Clear selection
Czy klub posiada obecnie możliwości podłączenia radia na pasmo 2m do komputera przez jakikolwiek interface  do łączności cyfrowych ?
Clear selection
Czy klub posiada obecnie możliwości podłączenia radia na pasmo 70 cm do komputera przez jakikolwiek interface  do łączności cyfrowych ?
Clear selection
Czy klub posiada obecnie możliwości podłączenia radia do komputera i jego sterowanie zdalne przez INTERNET ?
Clear selection
Czy klub ma obecnie możliwość pracy DOWOLNYMI EMISJAMI CYFROWYMI- NADAWANIE I ODBIÓR w lokalizacji stacji ?
Clear selection
Czy stacja w siedzibie klubu częściej pracuje emisjami cyfrowymi czy SSB/CW/FM/AM ?
Clear selection
Czy klub posiada radio na pasma 2m/70cm producenta:
Czy klub posiada radio na pasma powyżej KF/6m producenta :
Proszę o podanie nazwy i modeli transceiverów w paśmie KF/6m jeśli są znane. Jeśli brak wiedzy proszę wpisać "BRAK WIEDZY". Jeśli radio ma zakres KF/6m i/lub 2 m i/lub 70 cm
proszę też tu wpisać
Proszę o podanie nazwy i modeli transceiverów w paśmie 2m lub 70 cm i wyższych pasmach jeśli są znane. Jeśli brak wiedzy proszę wpisać "BRAK WIEDZY"
Czy klub posiada choć jedną sztukę skanera radiowego w siedzibie klubu ?
Clear selection
Czy klub ma obecnie możliwość techniczną pracy następującymi misjami CYFROWYMI:
Czy klub posiada możliwość i umiejętność w swojej siedzibie wysyłania e-mali przez radio tzw. WINLINK
Clear selection
Czy klub posiada w swojej siedzibie możliwość pracy emisją PACKET RADIO ?
Clear selection
Czy klub posiada w swojej siedzibie zewnętrzny analizator antenowy z pomiarem SWR dowolnego typu lub sam miernik SWR na pasma KF/6m ?
Clear selection
Czy klub posiada w swojej siedzibie miernik mocy nadawczej tzw. Watomierz ?
Clear selection
Jaką najczęściej - w PIERWSZEJ kolejności- klub posługuję się emisją w swojej siedzibie?
Clear selection
Jaką najczęściej - w DRUGIEJ kolejności- klub posługuję się emisją w swojej siedzibie ?
Clear selection
Najczęściej - w PIERWSZEJ kolejności klub pracuje w swojej siedzibie na paśmie - ulubione pasmo to:
Clear selection
Najczęściej - w DRUGIEJ kolejności klub pracuje w swojej siedzibie na paśmie - ulubione pasmo to:
Clear selection
Jakimi  emisjami klub posługuje się ( proszę zaznaczyć WSZYSTKIE użytkowane )
Jakimi klub posługuję się pasmami ( proszę zaznaczyć WSZYSTKIE użytkowane ) ?
Jaką możliwość pracy przez przemienniki ma klub w zakresie analogowym 2m i 70 cm FM ?
Czy klub ma możliwość techniczną oraz stałą gotowość w swojej siedzibie do pracy przez przemienniki ANALOGOWE FM ?
Czy klub ma możliwość techniczną pracy w swojej siedzibie przez przemienniki CYFROWE FM:
Czy klub ma obecnie możliwość techniczną pracy w swojej siedzibie przez pozostałe satelity amatorskie -NIE Es'hail (QO-100) ?
Clear selection
Czy klub ma obecnie możliwość techniczną pracy w swojej siedzibie przez satelitę Es'hail (QO-100) ?
Clear selection
Czy klub posiada oprogramowanie do nadawania i/lub nadawania CW w swojej siedzibie ?
Clear selection
Czy klub podczas spotkań klubowych w
 siedzibie używa radia w pomieszczeniu klubowym na dowolnych pasmach ?
Czy klub uczestniczył w ostatnim czasie co najmniej raz w zawodach radiowych pod znakiem klubowym z swojej lokalizacji ?
Czy klub przeprowadził i zorganizował zawody tzw. "łowy na lisa"  ?
Czy klub wystawił reprezentację w zawodach tzw. "łowy na lisa" ?