zgloszenia_AZW_2014

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Zgody

  Każdy z zawodników musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pełnoletni: http://wspinalnia.pl/elblag/pliki/zgoda_przetw_dorosli_azw14.pdf Niepełnoletni: http://wspinalnia.pl/elblag/pliki/zgoda_przetw_dzieci_azw14.pdf Ponadto od osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda rodzica na uczestnictwo w zawodach: http://wspinalnia.pl/elblag/pliki/zgoda.pdf Zgody dostępne będą również w dniu zawodów na miejscu. W przypadku osób niepełnoletnich nieposiadających w/w zgód wymagana będzie obecność opiekuna w celu wypełnienia ich na miejscu.