GALLERY WALKS - ART PALMA CONTEMPORANI
Benvingut al formulari d'inscripció dels GALLERY WALKS d'Art Palma Contemporani en col·laboració amb l'Ajuntament de Palma i l'Ajuntament d'Andratx. Completa el formulari i en un termini de 48 hores ens posarem en contacte amb tu per a confirmar la teva inscripció. Les inscripcions grupals no seran vàlides. Per protocol COVID-19 i per complir la llei de protecció de dades, tan sols seran vàlides les inscripcions individuals.

·

Bienvenido al formulario de inscripción de los GALLERY WALKS de Art Palma Contemporani en colaboración con Ajuntament de Palma y Ajuntament d'Andratx. Completa el formulario y en un plazo de 48 horas nos pondremos en contacto contigo para confirmar tu inscripción. Las inscripciones grupales no serán válidas. Por protocolo COVID-19 y para cumplir la ley de protección de datos, tan sólo serán válidas las inscripciones individuales.
Email address *
Nom i cognom · Nombre y apellido *
Mòbil de contacte · Teléfono móvil de contacto *
DNI *
Itineraris · Itinerarios · GALLERY WALKS
A quin itinerari et vols inscriure? · ¿A qué itinerario te quieres inscribir? *
PROTOCOL COVID-19: és obligatori l'ús de MASCARETA QUIRÚRGICA en tot moment. Facilitarem gel hidroalcohòlic en els accessos de cadascun dels espais a visitar. · PROTOCOLO COVID-19: es obligatorio el uso de MASCARILLA QUIRÚRGICA en todo momento. Facilitaremos gel hidroalcohólico en los accesos de cada uno de los espacios a visitar. *
COVID-19: jo (o algú dels quals tingui una entrada associada a la meva inscripció) no assistiré (o no assistiran) a les visites en cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19, o haver de romandre en aïllament domiciliari a causa d'un diagnostic del COVID-19, o per haver tingut contacte estret amb persones amb símptomes o diagnosticades amb la COVID-19 · COVID-19: yo (o alguien de los que tenga una entrada asociada a mi inscripción) no asistiré (o no asistirán) a las visitas en caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19, o tener que permanecer en aislamiento domiciliario a causa de un diagnostico del COVID-19, o por haber tenido contacto estrecho con personas con síntomas o diagnosticadas con la COVID-19 *
Sobre l'ús de les teves dades. Accepto que el meu correu electrònic s'afegeixi a la base de dades d'Art Palma Contemporani amb la finalitat que em contactin per a aquesta visita i perquè m'enviïn informació d'altres esdeveniments de l'associació de galeries que puguin resultar del meu interès. Accés, rectificació o baixa: artpalmasecretaria@kewenig.com · Sobre el uso de tus datos. Acepto que mi correo electrónico se añada a la base de datos de Art Palma Contemporani con la finalidad de que me contacten para esta visita y para que me envíen información de otros eventos de la asociación de galerías que puedan resultar de mi interés. Acceso, rectificación o baja: artpalmasecretaria@kewenig.com *
Important · importante
1. La reserva estarà unicament assegurada quan es rebi un correu de confirmació per part d'artpalmasecretaria@kewenig.com. 48h abans de les visites realitzarem una segona confirmació telefònica.
2. Preguem puntualitat perquè les visites puguin succeir sense retards. Evita l'assistència amb acompanyants sense reserva prèvia. Amb la finalitat de complir amb les mesures sanitàries de seguretat, cada grup estarà integrat per un màxim de 9 persones inclòs el/la guia.
3. Complir amb les normes sanitàries de seguretat establerta per a espais públics interiors i exteriors. PORTAR MÀSCARA QUIRÚRGICA d'un sol ús ÉS OBLIGATORI DURANT TOTA LA VISITA.

La informació sobre el punt de trobada i l'itinerari a realitzar es facilitarà al correu de confirmació.

·

1. La reserva estará unicamente asegurada cuando se reciba un correo de confirmación por parte de artpalmasecretaria@kewenig.com. 48h antes de las visitas realizaremos una segunda confirmación telefónica.
2. Rogamos puntualidad para que las visitas puedan suceder sin retrasos. Evita la asistencia con acompañantes sin reserva previa. Con el fin de cumplir con las medidas sanitarias de seguridad, cada grupo estará integrado por un máximo de 9 personas incluido el/la guía.
3. Cumplir con las normas sanitarias de seguridad establecida para espacios públicos interiores y exteriores. LLEVAR MASCARILLA QUIRÚRGICA desechable ES OBLIGATORIO DURANTE TODA LA VISITA.

La información sobre el punto de encuentro y el itinerario a realizar se facilitará al correo de confirmación.
Recomanacions · Recomendaciones
Amb la col·laboració de · Con la colaboración de:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy