การลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) รุ่นที่ 5
                                ***สำหรับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่านั้น***

                                         
คณะกรรมการจะพิจารณาใบสมัครและส่งรายชื่อผู้สมัครให้สังกัดของท่าน ตรวจสอบและอนุมัติการสมัคร
หลังจากนั้นจะตอบกลับรายบุคคลสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  เพื่อแจ้งให้เข้าร่วมโครงการ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ตำแหน่งทางวิชาการ *
ชื่อ - นามสกุล *
หน่วยงาน/สังกัด *
เบอร์โทรศัพท์ *
Line ID *
ความรวดเร็วในการตรวจสอบและตอบอีเมล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาของท่าน
1. ท่านมีอายุงานการสอนใน มศวนานเท่าใด (จำนวนปี)  และหากท่านมีประสบการณ์การสอนจากสถาบันอื่นมาก่อนโปรดระบุ *
2. ท่านได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
3. ท่านใช้กระบวนการ active learning ในการเรียนการสอน *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
4. ท่านมีการวัดประเมินที่เหมาะสม และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
5. ท่านมีการอำนวยความสะดวก หรือสร้างบรรยากาศ หรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแก่นิสิตในการเรียนรู้ *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
6. ท่านมีกระบวนการรับฟัง Feedback จากผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
7. ท่านมีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ และการเรียนการสอน  และนำมาปรับใช้ในการสอน *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
8. ท่านได้จัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
9. ท่านได้ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้ *
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
10. ท่านเคยทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน  หรือนำผลการวิจัยมาใช้พัฒนาผู้เรียนหรือไม่  อย่างไร *
11. ในช่วง 3 - 5 ปีที่ผ่านมา  ท่านเคยได้ทำหน้าที่บริหารการเรียนการสอน  เช่น  ประธานรายวิชา  ประธานหลักสูตร  ประธานจัดกิจกรรมโครงการวิชาการในระดับคณะ/สถาบัน หรือไม่  อย่างไร *
12. ในการทำงาน ท่านประสบความสำเร็จในการประสานงาน  สนับสนุน  ดูแลให้คำแนะนำ บริหารจัดการ และเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้กับเพื่อนอาจารย์
Clear selection
หากท่านตอบว่า "ใช่" โปรดให้คำอธิบายสั้น ๆ *
13. ท่านสนใจสมัครขอรับรองสมรรถนะฯ ในประเภทใด *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse