Informace o zpracování osobních údajů
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v ČAGM z.s., je tento oprávněn na základě čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR a podle § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) povinen, zpracovávat moje:

1. jméno a příjmení, titul,
2. datum narození,
3. adresu místa pobytu,
4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
5. telefonní číslo,
6. e-mailovou adresu,
7. číslo občanského průkazu, datum vydání, vydavatele

Údaje uvedené pod body 2. až 7. jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou chráněny heslem a jsou poskytovány pouze pro účely evidence spolku. Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po spolku jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému spolku a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek, organizace provozu spolku, přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1. až 7. po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

Beru na vědomí, že klub předává (nebo může v budoucnu předávat) osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:
• České golfové federaci,
• České golfové asociaci s.r.o.
• Českému olympijskému výboru,
• České unii sportu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS,
• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
• dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem zejména:
• vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:
o zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy;
o zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;
o zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.
• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
• žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.
• zasílání spolkových newsletterů, členských informací a zpráv o provozu

Beru na vědomí, že mám právo:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (čl. 15 GDPR),
• požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR),
• na výmaz mých Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR,
• na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR,
• na přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,
• podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je Česká asociace golfových maršálů z.s., IČ 043 93 392 se sídlem Staňkova 922/44, 149 00 Praha 4 a Česká golfová asociase s.r.o., IČ 252 48 481, se sídlem K Jezeru 240, 149 00 Praha 4.
Beru na vědomí zpracování osobních údajů *
Jméno a Příjmení *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy