Dotazník - PSK

Ohodnoťte svoj kraj – Prešovský samosprávny kraj.
Chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie jednoduchého dotazníka pre potreby štúdie realizovanej v Prešovskom kraji. Vypĺňanie Vám zaberie maximálne 5 minút času a vaše odpovede sú anonymné.
  This is a required question
  Uveďte celé číslo
  This is a required question
  Celková spokojnosť s kvalitou života v Prešovskom kraji
  S prezentáciou Prešovského kraja voči občanom, ako vhodným miestom na bývanie
  S prezentáciou Prešovského kraja voči turistom, ako vhodnou turistickou destináciou
  S prezentáciou Prešovského kraja voči podnikateľom, ako vhodným miestom na podnikateľské aktivity
  Please enter one response per row
  Magazín PSK (televízna regionálna relácia)
  Župné noviny PSK
  Spravodaj PSK (informačné periodikum)
  Please enter one response per row
  Ako ste spokojný/á s množstvom informácií poskytovaných na webovej stránke PSK www.po-kraj.sk
  Ako by ste ohodnotili kvalitu a úroveň stredoškolského vzdelávania v PSK vo všeobecnosti?
  Ako by ste ohodnotili možnosti a ponuku kultúrneho vyžitia v PSK? (divadlá, kultúrne podujatia, knižnice, galérie, múzeá, osvetové strediská, hvezdárne)
  Please enter one response per row
  Ako vnímate image (imidž) Prešovského kraja
  Ako si myslíte, že je vnímaný image (imidž) Prešovského kraja jeho vlastnými obyvateľmi
  Ako si myslíte, že je vnímaný image (imidž) Prešovského kraja v rámci Slovenska
  Ako si myslíte, že je vnímaný image (imidž) Prešovského kraja mimo Slovenska
  Please enter one response per row
  Ako hodnotíte kvalitu ciest II. a III. triedy v Prešovskom kraji
  Ako hodnotíte starostlivosť o cesty II. a III. triedy v Prešovskom kraji (zimná údržba, zametanie, čistenie, vodorovné dopravné značenie, ...)
  Ako hodnotíte autobusovú dopravu SAD v Prešovskom kraji z pohľadu kvality vozového parku (technický stav autobusov) a kvality poskytovaných služieb
  Ako hodnotíte autobusovú dopravu SAD v Prešovskom kraji z pohľadu spoľahlivosti, dostupnosti a časových intervalov odchodov a príchodov
  Ako hodnotíte autobusovú dopravu SAD v Prešovskom kraji z pohľadu výšky cien cestovného
  Please enter one response per row
  Ako hodnotíte možnosti a ponuku v oblasti stredoškolského vzdelávania v PSK
  Ako by ste ohodnotili úroveň a kvalitu sociálnej starostlivosti v PSK? (zariadenia sociálnych služieb, sociálna pomoc, sociálnoprávna ochrana detí a kuratela)
  Ako by ste ohodnotili kvalitu a dostupnosť (vzdialenosť, ordinačné hodiny, ...) zdravotnej starostlivosti v PSK? (ambulancie, nemocnice, polikliniky, lekárne, ...)
  Please enter one response per row
  Ako by ste ohodnotili kvalitu propagačných materiálov prezentujúcich Prešovský kraj (ako vhodné miesto na bývanie)
  Ako by ste ohodnotili množstvo propagačných materiálov prezentujúcich Prešovský kraj (ako turistickú destináciu)
  Ako by ste ohodnotili kvalitu propagačných materiálov prezentujúcich Prešovský kraj (ako turistickú destináciu)
  Ako by ste ohodnotili množstvo propagačných materiálov prezentujúcich Prešovský kraj (ako vhodné miesto na bývanie)
  Please enter one response per row
  Ako by ste ohodnotili komunikáciu VÚC prostredníctvom médií a mediálnych výstupov (tlačové konferencie, besedy, tlačové správy)
  Ako by ste ohodnotili kvalitu webovej stránky PSK www.po-kraj.sk
  Ako by ste ohodnotili počet spoločenských podujatí organizovaných pod záštitou VÚC (udeľovanie ocenení, benefičné akcie, ...)
  Ako by ste ohodnotili kvalitu spoločenských podujatí organizovaných pod záštitou VÚC (udeľovanie ocenení, benefičné akcie, ...)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question