แบบประเมินแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนดอนพุดวิทยา
โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตามความเห็นของท่าน *
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
พิธีเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติ
การแสดงออกซึ่งความรัก เทิดทูนต่อสถาบันกษัตริย์
กิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการ 9 ศาสตร์พระราชา
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการจัดบอร์ดนิทรรศการ
ระยะเวลาในการจัดงาน
สถานที่ในการจัดงาน
กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสม
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service