แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ปี พ.ศ. 2561
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.สถานศึกษา
วิทยาเขต : (ถ้ามี)
คณะที่เรียน
2. คำนำหน้าชื่อ นาย/นางสาว/นาง/อื่นๆ(ระบุ)
ชื่อ นามสกุล *
Your answer
3.เลขประจำตัวประชาชน
Your answer
เลขประจำตัวนิสิต/นักศึกษา
Your answer
4.1 กรอกที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ หมู่ ถนน ตำบล อำเภอ/เขต จังหวัด .รหัสไปรษณีย์
Your answer
เบอร์โทร ที่ติดต่อได้ อีเมลล์
Your answer
5.ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัด :
Your answer
6. สถานะการเกณฑ์ทหารปัจจุบัน (เฉพาะเพศชาย)
7. สถานะการเป็นนักบวชปัจจุบัน
8. สถานภาพการทำงานปัจจุบัน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy