Upprop mot psykiatrins elchocker (ECT) till barn - Skriv på! www.förbjud.nu
Barn som mår dåligt behöver kärlek, trygghet, omsorg och hjälp i stället för att utsättas för psykiatrins förödande elchocker (ECT). Låt barn få lov att vara barn. Få all information på https://www.forbjudelchockertillbarn.se/
ECT-behandlingen är en psykiatrisk metod som med hjälp av elchocker på upp till 460 volt framkallar större krampanfall hos patienten. Metoden ser bedrägligt bättre ut nuförtiden men själva elchockerna är samma eller värre. Det är viktigt att tänka på - själva elchockerna i ECTn är samma eller värre. Resten av sjukvården behandlar epilepsi och krampanfall på grund av risken för hjärnskador. Detta är inget som någon skall utsättas för och absolut inte barn! Protestera på www.förbjud.nu!
Information den ursprungliga protestlistan mot elchocker till barn

Den ursprungliga protestlistan, som tidigare låg på denna sida, hade syftet att få psykiatrins elchocksbehandling (ECT) förbjudet till barn och ungdomar. En lista med alla namn skulle skickas till politiker och myndigheter.

För att verkligen se till att detta syftet uppnås startades ett stort upprop - se denna sida: https://www.forbjudelchockertillbarn.se/

Namnen från protestlistan kommer att införlivas i detta upprop för att uppnå högsta möjliga effekt. Syftet med den urspungliga protestlistan och uppropet är detsamma.
Mer information om psykiatrins elchockbehandling (ECT)

Upprop! Förbjud psykiatrins elchocker (ECT) till barn
www.forbjudelchockertillbarn.se

Sanningen om psykiatrins elchockbehandlingar (ECT)
www.elchocker.se

Känd amerikansk läkare: Den enkla sanningen om ECT
http://www.media.elchocker.se/enkla-sanningen-ECT.pdf

Artikel 2000-Talet Vetenskaps tidning: ECT-behandlingarna utförs på liv och död
https://www.elchocker.se/2000-talets-vetenskap-ect-liv-dod/

Artikel NHF Swedens tidning Hälsofrihet: Vårdskandal! Psykiatrin skadar patienter med elchocker (ECT)
https://www.media.elchocker.se/vardskandal-elchocker-ect-nhf-halsofrihet.pdf

Artikel 2000-Talet Vetenskaps tidning: Finns det något alternativ till psykiatrins elchocker (ECT)
https://www.media.elchocker.se/2000-talets-vetenskap-alternativ-ECT.pdf

Newsvoice: Dödsfall och svåra skador efter elchocksbehandlingar
https://newsvoice.se/category/sjukvard2/elchocksbehandlingar-ect/

Min styvfar dog efter sk. elbehandlingar (elchocker, ECT)
http://www.elbehandling.se/min-styvfar-dog-efter-sk-elbehandlingar-elchocker-ect/

Livsviktig information om ECT-behandlingen
http://www.ect-behandling.se/livsviktig-info-ect-behandlingar/

Filmen psykiatrin inte vill att du skall se! Terapi eller tortyr?
https://www.cchr.se/ban-ect/watch/therapy-or-torture-the-truth-about-electroshock.html
Information GDPR

Då namninsamlingar inte behandlas i lag och jag inte kommer att spara uppgifter om dig som privatperson så faller inte denna namninsamling under GDPR. Jag behåller din emailadress tillfälligt för att kunna rensa bort dubletter från uppropet. Listan med alla namn och respektive persons bostadsort kommer att skickas till myndigheter och politiker enligt informationen på hemsidan: https://www.forbjudelchockertillbarn.se/

Om du önskar stryka dig från protestlistan, så kan du skicka en begäran om detta till mig, Peter Larsson, på peterularsson(på)gmail.com.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy