สมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
คำชี้แจง นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
เลือก แผนการเรียน *
ความสนใจพิเศษ (สำหรับเฉพาะแผนการเรียน ศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์)
คำนำหน้าชื่อ ผู้สมัคร *
ชื่อ ผู้สมัคร *
Your answer
นามสกุล ผู้สมัคร *
Your answer
เกิดวันที่ *
ตัวอย่าง เกิดวันที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ.2550 กรอกดังนี้ 05/03/2550
Your answer
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ผู้สมัคร *
Your answer
อยู่บ้านเลขที่ *
Your answer
บ้าน (ชื่อ)
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ถนน (ถ้าไม่มี -)
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล บิดา *
ถ้าไม่ปรากฏชื่อบิดา ให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
อาชีพบิดา
Your answer
ชื่อ-นามสกุล มารดา *
ถ้าไม่ปรากฏชื่อมารดา ให้ใส่เครื่องหมาย -
Your answer
อาชีพมารดา
Your answer
ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครอง
Your answer
ผู้ปกครองเกี่ยวข้องเป็น
ที่อยู่ผู้ปกครอง บ้านเลขที่
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ถนน (ถ้าไม่มี -)
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
เบอร์โทร
Your answer
นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน *
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
ผลการเรียนเฉลี่ย
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนธารทองพิทยาคม. Report Abuse