3. Türkiye Estetik Kongresi Bildiri Başvurusu / 3rd Turkish Congress of Aesthetics Abstract Submission
Kongre Tarihi: 23-25 Mayıs 2019
Kongre Yeri: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye
İletişim: kongre@sanart.org.tr

Conress Date: May 23-25, 2019
Congress Venue: Middle East Technical University Culture and Convention Center, Ankara, Turkey
Communication: kongre@sanart.org.tr

E-posta adresi *
İsim - Soyisim / Name - Surname *
Kurum (Bağlı Olduğunuz Bir Kurum Yok ise "Bağımsız" Yazınız) / Affiliation (If you are not affiliated with an institution, please print "Independent") *
Telefon (5xx xxx xx xx) / Phone: *
Bildiri Başlığı / Title of the Paper: *
Bildirinizin Hangi Altbaşlık Altında Değerlendirilmesini İstersiniz? / Under Which Categories Would You Like Your Abstract to be Evaluated? *
Bildiri Özetleri / Abstracts
Bildiri özetinizi lütfen aşağıdaki kutucukta bulunan "DOSYA EKLE" bağlantısına tıkayarak sisteme yükleyiniz.
Bildiri özetiniz 500 kelimeyi geçmemelidir
Bildiri özetleri doc veya docx formatında olmalı, "Times New Roman" fontu ile 12 punto olarak yazılmalıdır. Bildiri başlığı büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır.
Bildiri özetleri "Gizli Hakem"e gönderilecek şekilde hazırlanmalıdır. Metinde yazarın kimliğini açık edecek herhangi bir ibare bulunmamalıdır.

Please upload your abstract by clicking on "UPLOAD FILE" link below.
Abstracts should not exceed 500 words.
Abstracts should be in .doc or .docx format. They should be written in Times New Roman, 12pt. The title should be bold and uppercase.
Abstracts should be prepeared for blind review. The text shouldn't include any indication of the identity of the author.

Bildiri Özetinizi Lütfen Buradan Yükleyiniz / Please Upload Your Abstract Here
SANART Üyesi misiniz ? *
Gerekli
KONGRE ÜCRETİ
Kongre ücretini SANART'ın aşağıda verilen banka hesabına yatırabilirsiniz. Kongre öncesi SANART üyesi olmanız ve yıllık aidatı ödemeniz durumunda üyelik indiriminden faydalanabilirsiniz. Eski üyelerimizin indirimli tarifeden faydalanabilmek için 2018 yılı ödentilerini de ödemiş olmaları gerekmektedir.

SANART Hesap Bilgileri:

İş Bankası ODTÜ Şubesi
IBAN: TR84 0006 4000 0014 2291 3132 41

Gönder
Google Formlar üzerinden asla şifre göndermeyin.
Bu içerik Google tarafından oluşturulmamış veya onaylanmamıştır. - Hizmet Şartları