แบบสอบถามกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
*
Required
เพศ *
1. การต้อนรับและลงทะเบียน *
2. ขั้นตอนและการดำเนินกิจกรรม *
3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ *
4. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม *
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม *
ุ6. กิจกรรมมีความหลากหลายและน่าสนใจ *
7. การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ *
8. การจัดกิจกรรมออกร้านของนักเรียน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms