PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI „České děti a angažovanost. Prospěch: dostatečný“

Konference pro učitele a ředitele ZŠ, SOŠ a GYM i širší veřejnost aneb:
- Jaké dnes potřebujeme občanské vzdělávání v ČR?
- Jak naučit děti, že mají nejen práva, ale i povinnosti?

9. 5. 2012 - Brno, hotel Avanti

Zvolte si preferované workshopy. Včas přihlášeným pošleme před akcí aktuální informace.

Vaše COV & CEDU

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question