แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (SMART EIA PLUS)
วัตถุประสงค์ 
เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus) ทั้ง web application และ mobile application รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ Smart EIA Plus ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ใช้งาน ต่อไป

แบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ตอน โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกประเมินความพึงพอใจเฉพาะในส่วนที่เคยใช้งานได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 การค้นหาข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) และข้อมูลผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระบบ Smart EIA Plus
ตอนที่ 2 การยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) 
ตอนที่ 3 การยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor)
ตอนที่ 4 การยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงาน EIA
ตอนที่ 5 การใช้งานผ่าน Mobile Application
ตอนที่ 6 ความพึงพอใจในภาพรวม

หมายเหตุ : หากไม่เคยใช้งานระบบใดสามารถกด "ถัดไป" เพื่อข้ามการประเมินในหัวข้อนั้นได้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. กลุ่มผู้ใช้งานระบบ *
2. ช่วงอายุของท่าน *
3. ท่านเคยใช้งานระบบใด ใน Smart EIA Plus (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy