ANKIETA USŁUG DORADCZYCH


Szanowni Państwo,

Pracownicy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
chcąc skutecznie i profesjonalnie realizować usługi, proszą o anonimowe wypełnienie ankiety w celu poznania Państwa opinii oraz potrzeb w tym zakresie. Uzyskane w ten sposób informacje przyczynią się do doskonalenia jakości świadczonych przez nas usług.

  This is a required question
  This is a required question
  Kompetencje merytoryczne pracowników
  Uzyskanie pełnej informacji na temat sprawy
  Terminowość wykonania usługi
  Uprzejmość, zrozumienie i troska o klienta
  Organizacja obsługi klienta
  Warunki lokalowe
  Please enter one response per row