ТЕСТ
ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Упутство за рад
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу Мехатроничар за ракетне системе.
Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.
Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.
Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.
 Тест који треба да решите има 50 задатка.
 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и изаберите један тачан одговор..
 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор доноси 0 бодова за задатак у целини.

Желимо Вам много успеха у раду!
1. Уколико се у снопу зрачења радара нађе циљ, тада удаљеност циља од радара, R, износи:
2 points
Clear selection
2. Моћ разлагања је једна од основних карактеристика радара, која се односи на:
2 points
Clear selection
3. Електронско претраживање ваздушног простора врши се:
2 points
Clear selection
4. Снага корисног сигнала у пријемном каналу радара:
2 points
Clear selection
5. Фактори радне средине као фактори који утичу на перформансе осматрачких радара:
2 points
Clear selection
6. Период Та ротације снопа зрачења износи:
2 points
Clear selection
7. Време обасјавања циља Tp зове се још и трајање радарског пакета. Типична вредност броја импулса у пакету је око:
2 points
Clear selection
8. Најважније карактеристике радарске антене су:
2 points
Clear selection
9. Систем командног вођења при праћењу ракете и циља састоји се из два радара тако да:
2 points
Clear selection
10. Посматрамо питач секундарног радара чија је радна фреквенција 1030 MHz. Његова поларизација је:
2 points
Clear selection
11. Горња граница ваздушног простора Републике Србије је:
2 points
Clear selection
12. Ракетно техничка батерија је у организацијском саставу:
2 points
Clear selection
13. Управни орган ваздухопловно-техничког обезбеђења у команди ракетног дивизиона је организован у:
2 points
Clear selection
14. Ваздухопловно-техничко обезбеђење у ракетним дивизионима организовано је на:
2 points
Clear selection
15. Материјални извори су елементи:
2 points
Clear selection
16. Пријем средстава на одржавање у радионицу обавља:
2 points
Clear selection
17. Књижица-дневник одржавања техничког средства припада:
2 points
Clear selection
18. Месечном планирању за одржавање техничког средства у радионици претходи:
2 points
Clear selection
19. Рок рада компоненти средства за коју није посебно прописан рок рада је:
2 points
Clear selection
20. Одржавање средства које се врши према дефинисаном програму одржавања, назива се:
2 points
Clear selection
21. Систем аутоматског регулисања формира управљање на основу:
2 points
Clear selection
22. Повећањем појачања P регулатора остварује се:
2 points
Clear selection
23. Подешавање параметара PID регулатора по Зиглеру и Николсу захтева:
2 points
Clear selection
24. Јединични одскочни одзив система управљања може да се одреди ако су познати:
2 points
Clear selection
25. Улазне величине објекта управљања су:
2 points
Clear selection
26. Дигитални систем аутоматског регулисања са аналогним сензором поседује:
2 points
Clear selection
27. Кретање по правој линији у програму струга EMCO COMPACT 5 CNC остварује се функцијом:
2 points
Clear selection
28. Интегрално дејство PI регулатора смањује:
2 points
Clear selection
29. Улазни и излазни модули PLC-а поседују:
2 points
Clear selection
30. Преносна функција стабилног система је:
2 points
Clear selection
31. По слободи кретања ракета може бити:
2 points
Clear selection
32. Склоп који служи да погонске материје потисне из резервоара у комору за сагоревање зове се:
2 points
Clear selection
33. Елемент који служи за претварање неког вида енергије у механички рад назива се:
2 points
Clear selection
34. Основна улога му је убрзавање радног флуида, а ради се о:
2 points
Clear selection
35. Брзина сагоревања у ракетној техници описана је кроз:
2 points
Clear selection
36. Од 40–80км висине простире се:
2 points
Clear selection
37. Код ПВО ракета координатни почетак ЗКС се поклапа са:
2 points
Clear selection
38. Управљање летом ракете састоји се у промени смера њеног кретања и врши се променом:
2 points
Clear selection
39. Орјентација ракете у простору одређена је положајем ЗКС у односу на ЗКС, а њихов међусобни положај одређен је помоћу три угла од којих угао (ᵧ) представља:
2 points
Clear selection
40. Ако систем вођења у току лета ракете не добије никакву информацију ни од циља ни од командног места, онда се такав систем назива:
2 points
Clear selection
41. У ракетним системима, примена ракетних мотора омогућује:
2 points
Clear selection
42. Према начину вођења, ракете се деле на:
2 points
Clear selection
43. Најкаректеристичнија црта командног система је вођење ракета помоћу:
2 points
Clear selection
44. Оптички систем самонавођења другачије се назива и:
2 points
Clear selection
45. Маневарском способношћу ракете назива се њена способност да се под утицајем управљачких сила креће по:
2 points
Clear selection
46. Системи вођења могу бити:
2 points
Clear selection
47. Код активног самонавођења:
2 points
Clear selection
48. Код командног вођења са једним радарским снопом, један исти радар прати кретање:
2 points
Clear selection
49. Код ракетног система PVO OSA (SA – 8B) максимална висинља дејства износи:
2 points
Clear selection
50. Време реаговања ракетног система PVO KUB (SA – 6) износи око:
2 points
Clear selection
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse