PyGame - координатни систем
Email address *
Напишите ваше име и прво слово презимена: *
Your answer
Одаберите одељење: *
У PyGame прозору величине 300 x 300 тачка (0, 300) се налази у
1 point
Када тачки смањујемо Y координату, померамо ту тачку
1 point
У прозору димензија 600 x 400 најмања могућа вредност X координате је
1 point
Тачке са највећом y координатом се налазе
1 point
Чему је једнака дужина дужи АB, где је А(20,30) и B(20,50)?
1 point
Нека су (60, 40) и (100, 40) редом координате тачака A и B у PyGame прозору. Које су координате тачке C која представља средиште дужи AB?
1 point
Нека су (60, 60) и (100, 140) редом координате тачака A и B у PyGame прозору. Које су координате тачке C која представља средиште дужи AB?
1 point
Чему је једнака дужина дужи АB, где је А(10,20) и B(10,45)?
1 point
Које ће бити нове координате тачке А (10, 20) уколико се помери за 20 пиксела на доле / ка југу?
1 point
Нека су (10, 20) и (30, 20) редом координате тачака A и B у PyGame прозору. Које су координате тачке C која представља средиште дужи AB?
1 point
Обележи све тачке које су бар 20 писела изнад тачке А(100,200)
1 point
Које ће бити нове координате тачке А(100, 100) уколико се помери за 30 пиксела на доле и 60 у лево?
1 point
Нека су задате следеће тачке:A(10, 10), B(20, 10), C(30, 10), D(10, 30), Е(20, 30), F(30, 30).Означи слова која је могуће исписати исцртавањем одговарајућих дужи одређених датим тачакама.
1 point
Некa су четири колинеарне тачке A, B, C, D распоређене као на слици. Ако су координате тачака A и B редом (10,10) и (30,10), које су координате тачке D?
1 point
Captionless Image
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy