Letná spevavá školička 2021
Záväzná prihláška do Letnej školičky 2021 organizovanej Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom
Email *
Pozvánka
Meno a priezvisko dieťaťa *
Vek dieťaťa *
Zdravotná poisťovňa *
Trvalé bydlisko dieťaťa (ulica, číslo domu, PSČ, obec/mesto) *
Meno a priezvisko zákonného zástupcu *
Telefonický kontakt na zákonného zástupcu *
Trvalé bydlisko zákonného zástupcu (v prípade, že sa nezhoduje s trvalým pobytom dieťaťa)
Informácia o zdravotnom stave
Letnej školičky sa smie zúčastniť len dieťa, ktoré netrpí akútnym respiračným ochorením a nežije v spoločnej domácnosti s osobami, ktoré sú v domácej karanténe z dôvodu COVID-19! Zároveň je nutné, aby rodič doložil v deň nástupu do školičky "vyhlásenie o bezinfekčnosti" a priložil prefotenú kartičku poistenca.
Uveďte prosím všetky chronické choroby a alergie, ktorými dieťa trpí a zoznam liekov, ktoré užíva (za pravidelné užívanie lieku organizátor Letnej školičky nezodpovedá): *
Iné obmedzenia, napríklad poruchy aktivity a pozornosti (prosíme vypísať) *
Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa je povinný zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 65,00 €, najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím Letnej školičky nasledovným spôsobom: *
Prehlásenie *
Na základe Vašej prihlášky Vám budú zaslané povinné prílohy k prihláške:
Pravidlá účasti v Letnej školičke
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlas zákonného zástupcu so zverejnením fotografií a videí
Prehlásenie o bezinfekčnosti
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy