แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ MFU Wellness Center
ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นไป จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อความตามความเป็นจริง
ชื่อหน่วยงานของท่าน *
หมายเลขโทรศัพท์ *
กรุณาระบุงานที่ท่านมารับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse