Unit Latihan & Kualiti Majlis Daerah Sabak Bernam. Borang Soal Selidik Analisis Keperluan Latihan (Teknikal)

Borang soal selidik ini, adalah untuk mengkaji keperluan latihan yang diperlukan oleh Pegawai dan Kakitangan MDSB. Menganalisis sumber dan bahan yang diperlukan oleh kakitangan untuk menghasilkan kerja yang efektif. Selain itu juga, borang soal selidik ini membantu menilai kecekapan dan kompetensi pegawai dan Kakitangan MDSB.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Kursus Pemahaman Jalan/ Bangunan Persekutuan
  Lawatan Jalan Persekutuan (Pelaksanaan Penyenggaraan Jalan)
  Road Safety Audit
  Road Maintenance
  Microsoft Office
  Emel/ Internet
  Executive information system (EIS) / geographical information system
  Kursus Pengurusan Masa
  Audit Dalaman
  Kursus Pengurusan Dokumen & Rekod (Ms Iso 9001:2000)
  Kursus Keselamatan
  Construction Management And Contractual Procedure
  Penggunaan GIS Sebagai Alat Sokongan Perancangan Jalan
  Perkhidmatan Pelanggan
  Pengurusan Dokumen Terperingkat
  Pengurusan Fail & Rekod
  Keurusetiaan Mesyuarat
  Please enter one response per row