แบบฟอร์มยืมหนังสือศูนย์บรรณสาร
บริการส่งหนังสือถึงบ้านระหว่างที่ศูนย์บรรณสารสนเทศปิดทำการ จัดส่งหนังสือทุุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ทางไปรษณีย์ EMS (Books delivery to home while EDIC is closed and send books every Monday via EMS.)

ขั้นตอนการขอยืม ( How to borrow)
1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการยืมที่ https://library.car.chula.ac.th/
(Find the book you want to borrow at https://library.car.chula.ac.th/)
2. กรอกแบบฟอร์มการยืม https://forms.gle/pLWN8kfvr4bWXFQM9
(Fill out books delivery form. https://forms.gle/pLWN8kfvr4bWXFQM9)

เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)
1. ให้บริการเฉพาะคณาจารย์ นิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น
(This service for only students, faculty members and staffs of the Faculty of Economics. Chulalongkorn University only)
2. ยืมได้เฉพาะหนังสือของคณะเศรษฐศาสตร์ที่มี Location: Economics Library และมี Status: CHECK SHELVES
(Only borrowing books from the Faculty of Economics that have Location: Economics Library and have Status: CHECK SHELVES.)
3. ยืมหนังสือได้ไม่เกิน 5 เล่ม ต่อ 1 คน (โดยไม่นับรวมกับเล่มที่ท่านยืมไปแล้ว)
(You can borrow a maximum of 5 books per person (not counting the books you have borrowed).)
4. กำหนดส่งคืนหนังสือ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ
(Deadline for book returns is March 1, 2021, at EDIC.)

หมายเหตุ กรณีที่ทำหนังสือสูญหายหรือชำรุด ผู้ขอใช้บริการจะต้องซื้อหนังสือมาชดใช้พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการตามระเบียบของห้องสมุด
(Note in case of lost or damaged books The applicant must purchase the book to compensate and pay the administrative fee according to the library regulations.)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chulalongkorn University. Report Abuse