Đăng ký nhận tư vấn khóa Nghiệp vụ Xuất Nhập khẩu và Kinh doanh Quốc tế

Trang bị cho học viên những kiến thức chuyên môn, pháp luật liên quan được cập nhật trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh quốc tế bên cạnh việc tập trung áp dụng các phương pháp tối ưu để hướng dẫn học viên áp dụng vào những tình huống khó khăn doanh nghiệp thường gặp phải.
- Cập nhật những thay đổi mới nhất trong phiên bản Incoterms 2010 kết hợp với việc vận dụng vào thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay;
- Hiểu rõ quy trình và thực hiện chính xác các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
- Nắm bắt các quy định về Nghiệp vụ Giao nhận – Vận tải và Bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu;
- Nắm bắt các quy định thanh toán quốc tế và luật áp dụng trong các hoạt động xuất nhập khẩu cùng với một số lưu ý khi giải quyết các tranh chấp liên quan.

Nội dung chi tiết khóa học xem tại http://bit.ly/KH-XNKvaKDQT

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question