2 Контрольна робота з хімії 9 клас

  C2H6
  C3H6
  C4H10
  C4H6
  Please enter one response per row
  Етан.
  Етанол.
  Етилен.
  Гліцерин.
  Please enter one response per row
  Аміногрупа.
  Карбоксильна.
  Нітрогрупа.
  Гідроксильна.
  Please enter one response per row
  Гідроліз.
  Окиснення.
  Естерифікація.
  Гідратація.
  Please enter one response per row
  Водневий.
  Ковалентний.
  Пептидний.
  Йонний.
  Please enter one response per row
  Просторове розташування атомів основного поліпептидного ланцюга.
  Просторова орієнтація полінуклеотидних ланцюгів у молекулі.
  Певна послідовність a-амінокислот, які входять у поліпептидний ланцюг.
  Певна послідовність нуклеотидних ланок у полінуклеотидному ланцюзі.
  Please enter one response per row
  Спиртове бродіння.
  Гідроліз.
  Гідрування.
  Дегідратація.
  Please enter one response per row
  Поліетилен.
  Етан.
  Крохмаль.
  Глюкоза.
  Please enter one response per row
  Естерифікація.
  Поліконденсація.
  Полімеризація.
  Дегідратація.
  Please enter one response per row
  Суміш високомолекулярних сполук.
  Суміш газоподібних алканів, основним компонентом якої є метан.
  Водний розчин органічних речовин
  Складна суміш органічних речовин, основними компонентами якої є алкани.
  Please enter one response per row
  Водень.
  Вoда.
  Сонце.
  Вітер.
  Please enter one response per row
  Картопля.
  Деревина.
  Цукрова тростина.
  Природний газ.
  Please enter one response per row
  Утилізація.
  Наявність пиловловлювачів.
  Замкнений цикл.
  Конденсація.
  Please enter one response per row
  Реакція полімеризації.
  Взаємодія кальцій карбіду з водою.
  Взаємодія негашеного вапна з вугіллям.
  Каталітичне приєднання водню.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question