โครงการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ขออภัย เนื่องจากครบกำหนดปิดรับสมัคร โครงการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) แล้ว

ขอบคุณค่ะ
-------------------------------------------------------------
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse