แบบสอบถามการรับรู้สื่อและความพึงพอใจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้รับทราบการรับรู้สื่อและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในโอกาสต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดกดเลือก หรือเติมข้อความที่เป็นจริงตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของการทำแบบสอบถามในครั้งนี้
1.เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา *
4. อาชีพ *
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. ท่านเป็นสมาชิกเครือข่ายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ / กลุ่มไหน
7. ปกติท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
8. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
9. ท่านอยากรับทราบข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms