Program rozvoje obce Lánov na období 2019–2025: Dotazník pro obyvatele
Vážení spoluobčané,
naše obec se zapojila do projektu „Obec Lánov strategicky plánuje a řídí“, v rámci kterého vznikl i tento dotazník. Obracíme se na vás s otázkami, které nás zajímají, a Vaše odpovědi nám pomohou určit, kterým směrem se ubírat při rozhodování v jednotlivých oblastech. Rádi přivítáme i věcné připomínky k jiným problémům, které jsme zde nepodchytili. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad k rozhodování v rámci projektu a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte vždy jen jednu z nabízených odpovědí.

1. Jak se Vám v Lánově žije? *
2. Co se Vám na naší obci NELÍBÍ? (vyberte maximálně 3 možnosti) *
Required
3. Co se Vám naopak v naší obci LÍBÍ?
Your answer
4. Jaké služby vám v naši obci schází?
Your answer
5. Jste pro zavedení služeb obecní policie? *
6. Jak hodnotíte dostupnost obce veřejnou dopravou? *
7. Pokud máte k veřejné dopravě výhrady, napište jaké:
Your answer
8. Má obec investovat do… *
ano
ne
nevím
přestavby objektu stodoly u autobusového terminálu na víceúčelový objekt (např. nové infocentrum, knihovna, soc. zařízení, kavárna, společenský sál na půdě)?
hřiště u ZŠ na bývalé Otmarově louce?
rekonstrukce čp. 100 (bývalá školní jídelna)-sběrný dvůr, místo pro podnikání v přízemí, rekonstrukce bytů a půdní vestavba?
přístavba kabin a „hospody“ k objektu TJ Lánov?
rekonstrukce sálu v Horním Lánově (okna, střecha,…)?
9. Chybí v Lánově nájemní byty? *
10. Jste spokojení s... *
ano
ne
nevím
Kabelovou televizí?
infokanálem?
webovými stránkami obce?
11. Měla by se obec zaměřit na pozemky pro výstavbu rodinných domů? *
12. Měla by se obec zaměřit na pozemky pro zahrádky? *
13. Péče o veřejnou zeleň je? *
14. Vozíte děti do školy nebo školky autem? Proč? *
15. Jak jste spokojení s... *
1
2
3
4
5
kvalitou místních komunikací?
kvalitou mostů přes Malé Labe?
kvalitou ovzduší v Lánově?
kvalitou zimní údržby komunikací?
dopravní situací (jak na státních, tak místních komunikacích)?
kvalitou chodníků v obci?
dostupností volnočasových aktivit?
dostupností služeb?
udržováním vzhledu autobusového terminálu?
se vzhledem vývěsek po obci?
přístupem pracovníků OÚ a v infocentru?
16. Pokud Vám nevyhovuje kvalita místních komunikací, napište kde (které ulice):
Your answer
17. Pokud máte výhrady k dopravní situaci v obci, napište je (co a kde upravit, kde omezit rychlost, jaké zlepšení?):
Your answer
18. Pokud vám nevyhovuje kvalita zimní údržby komunikací, napište proč a kde (které ulice):
Your answer
19. Schvalujete případný zákaz volného pálení listí a drobných větví? *
20. Chybí v obci dopravní zrcadla? Pokud ano, napište kde:
Your answer
21. Umístili byste někde po obci retardéry? Pokud ano, napište kde:
Your answer
22. Vadí vám parkování aut majitelů autoopraven podél silnice? *
23. Chcete zprovoznit výjezd od infocentra přímo na kruhový objezd? *
24. Uvítali byste sportovní vyžití pro dospívající a dospělé (hřiště pro velké, posilovací stroje, cyklokrosová dráha)? *
25. Pokud byste uvítali sportovní vyžití pro dospívající a dospělé, napište co:
Your answer
26. Uvítali byste něco jako dětský herní koutek s posezením pro maminky pro případ ošklivého počasí? *
27. Má obec ve spolupráci se spolky organizovat v roce 2020 sraz rodáků a přátel Lánova? *
28. Pokud máte výhrady k třídění odpadu, napište je (např. stávající skladba a počet velkoobjemových nádob na tříděný odpad, další místa pro umístění kontejnerů, zrušení stávajícího místa na kontejnery, z jakého důvodu apod.).
Your answer
29. Bude zcela ukončena možnost odvážet bioodpad na bývalou deponii ECCE ve statku. Odpovězte, prosím na níže položené otázky: *
ano
ne
nevím
Je stávající rozmístění kontejnerů na bioodpad dostatečné? (u bývalé školní jídelny a naproti domu čp. 141 v Horním Lánově)
Jste pro zavedení sběrných nádob na bioodpad?
Je velikost kontejnerů na drobné železo dostačující?
30. Je velikost kontejnerů na drobné železo dostačující? *
31. Jste: *
32. Váš věk: *
33. V obci: *
34. Máte v Lánově trvalé bydliště? *
35. Pokud nemáte v Lánově trvalé bydliště, ale žijete tady, tak co je důvodem?
36. Typ Vaší domácnosti: *
37. Ve které části obce žijete? *
38. Jaký by měl podle Vás být základní směr rozvoje obce? *
39. Jaký je podle Vás ideální počet a spektrum obyvatel obce? *
40. Měla by se obec zaměřit na vytváření podmínek pro podnikání a rozšíření pracovních příležitostí? *
41. Měla by obec fungovat jako obec spádová (Dolní Dvůr, Dolní Lánov), včetně udržení služeb jako je pošta, zdravotní středisko, dopravní obslužnost, infocentrum, společné spolky a podobně? *
42. Myslíte si, že má smysl uvažovat o vytvoření nových technických služeb formou rozšíření činnosti Vodárenské společnosti, a to včetně vytvoření odpovídajícího technického a personálního zázemí? *
43. Má obec jako zřizovatel základní školy usilovat o vytváření podmínek pro zapojení odborníků jako asistent pedagoga, speciální pedagog, dětský klinický psycholog, a to pro potřeby žáků, rodičů a pedagogického sboru? *
44. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service