શ્રી સરદાર પટેલ શૈક્ષણિક સંકુલ, જોષીપુરા, જુનાગઢ
માતુશ્રી જમનાબા શામજીભાઈ ગોધાણી મહિલા આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજ, Granted
ડૉ. હરિભાઈ ગોધાણી કેમ્પસ, રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, સરદારપરા, જોષીપુરા, જુનાગઢ- ૩૬૨૦૦૨ મો.૬૩૫૨૨૪૭૨૪૨
વિદ્યાર્થીનીનું નામ (પ્રથમ અટક લખવી) *
વિદ્યાર્થીનીની જન્મ તારીખ *
MM
/
DD
/
YYYY
છેલ્લે જે શાળામાં અભ્યાસ કર્યો હોય તે શાળાનું નામ, શહેરનું નામ *
વિદ્યાર્થીનીની જાતી *
ક્યાં ધોરણમાં એડમિશન લેવા માંગો છો ? *
વાલીનો કાયમી મોબાઇલ નંબર *
વાલીનો વોટ્સએપ નંબર ( ફરજીયાત નથી)
હોસ્ટેલમાં એડમિશન લેવા માંગો છો ? *
વિદ્યાર્થીનીનું કાયમી સરનામું *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy