Δήλωση συμμετοχής στο Κοινωνικό Εργαστήριο Μηχανικών

Στόχος μας είναι η διερεύνηση διεξόδων ενδογενούς τεχνογένεσης με όρους 21ου αιώνα.
Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, αλλά επίσης να προτείνετε και σε άλλους μηχανικούς, οι οποίοι θεωρείτε ότι ενδιαφέρονται
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question