BIZILABE-Soraluze_2020-2021: eskolako eskaintza / oferta escolar
2021eko urtarrilaren13tik 2021eko maiatzaren 26ra, 12 urtetik 14 urtera bitarteko (DBH1-2) Soraluzeko neska-mutilentzat eskaintza Soraluzeko Gaztelekuan.

EZAUGARRIAK ETA BALDINTZAK

TOKIA
Soraluzeko Gaztelekua. Baltegieta kalea, 2.

EGUTEGIA
2021eko urtarrilaren 13tik maiatzaren 26ra.

ORDUAK
Asteazkenetan, 15:30-17:00

PREZIOA (Kostu osoa =ikasle bakoitzak izango duen KIT pertsonala + hilabeteko tarifa)

- Ikasle bakoitzak Bizilabe jarduera egiteko izango duen KITa:
o Kuota arrunta: 25 €
o Familia ugaria: 15 €
o Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta: 10 €

- Hilabeteko tarifa:
o Kuota arrunta: 18 €, hilean.
o Familia ugaria: 12 € hilean.
o Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta: 6 € hilean.

IZEN-EMATEAK ETA LEKU-KOPURUA
Izen-ematea abenduaren 21era arte egongo da zabalik, edo lekuak bete arte. Lekuak beteta baldin badaude, bakoitzaren itxaron-zerrendan izena eman ahalko du.
Tailerretarako tokiak esleitzeko, izen-ematearen ordenari jarraituko zaio, baina genero-aniztasuna bermatuko da (40/60 ordezkaritza).
Plaza mugatuak; 9 lagun saio bakoitzean (COVID-19aren kontrako neurriak direla eta, kopuru honek moldaketak izan ditzake).

GARRANTZITSUA
- Lekua duten gazteen izen-ematea amaitutzat emango da ordainketa egiten denean.
- Izen-ematearen ordainketa itzuliko da tailerra bertan behera geratzen bada, soilik.
- Tailerrean jarrera desegokia izateak kaleratzea ekar lezake.
- Izen-emateak formulario honetan aitortutako guztiaren onarpena dakar.

INFORMAZIO GEHIAGO:
- Bizilabe.soraluze@gmail.com
- Begiralea: Ane Ezeiza Alkorta. 688 742 897

----------------------------------------------------

Oferta para jóvenes de Soraluze (de 12 a 14 años; 1ºy 2º de la ESO) a partir del 13 de enero de 2021 y hasta el 26 de mayo de 2021 en Bizilabe de Soraluze (Gazteleku de Soraluze. Baltegieta, 2).

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS:

LUGAR
Gazteleku de Soraluze. Baltegieta kalea, 2.

CALENDARIO
Del 13 de enero de 2020 y hasta el 26 de mayo de 2021.

HORARIO
Todos los miércoles, 15:30-17:00

PRECIO (precio total = KIT personal + tarifa mensual)
- Cada alumno/alumna dispondrá de un kit para realizar los talleres de Bizilabe:
o Cuota ordinaria: 25 €
o Familia numerosa: 15 €
o Renta de Garantía de ingresos (RGI): 10 €

- Tarifa mensual:
o Cuota ordinaria: 18 €, al mes.
o Familia numerosa: 12 € al mes.
o Renta de Garantía de ingresos (RGI): 6 €, al mes.

INSCRIPCIONES Y PLAZAS
La inscripción estará abierta hasta el 21 de diciembre, o hasta completar las plazas. Si todas las plazas están ocupadas, se entrará en lista de espera.
Las plazas se adjudicarán por orden de llegada, teniendo en cuenta que se procurará la participación de chicos /chicas en un 40/60.
Plazas limitadas: 9 personas en cada sesión (condicionadas a la situación de emergencia por COVID-19)

IMPORTANTE
- La inscripción se considerará formalizada una vez realizado el pago.
- Sólo se devolverá el abono de la inscripción en caso de anulación de la actividad.
- El comportamiento no adecuado dentro de la actividad puede conllevar la expulsión.
- La inscripción implica la aceptación de todo lo expuesto en este formulario.

MAS INFORMACIÓN:
- Bizilabe.soraluze@gmail.com
- Monitora: Ane Ezeiza Alkorta. 688 742 897
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Gaztearen izena / Nombre del o de la joven *
Lehen abizena / Primer apellido *
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Bizilekua / Domicilio *
PK / CP *
Nola izan duzu programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Aurretik beste tailer teknologikoren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún taller tecnológico? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe. *
Kobraketa bideratzeko jarri IBAN zenbakia osorik / Anote el número completo de IBAN para realizar el cobro *
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Oharrak / Observaciones
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse