Holland Trophy (KCM) 18 juni 2017
Kampioenschapsclubmatch met toekenning van dubbel CAC van de Raad van Beheer
Keurmeester / Judge: dhr. J. Ebels

(Buiten) Locatie / Venue (outside):
VDH kringgroep Nijmegen
Heiweg 20, 6581 EB Malden, Netherlands


Sluiting inschrijving / Entry closure: 04-06-2017

Stamboomnaam van de hond/name of the dog *
Your answer
Titels van de hond/titles of the dog
Your answer
Geslacht/sexe *
Your answer
Stamboom/Pedigree nr. *
Your answer
Geboortedatum/date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Ik geef mij op voor de volgende Klasse/Class *
Toelichting
* Kopie gerechtigheidverklaring/kampioenschap meesturen. Indien niet bijgesloten wordt de hond in de openklas ingeschreven.
* Copy of statement of the ruling organisation or copy championship must be included. If not enclosed the dog will be entered in open class
Fokker/Breeder *
Your answer
Vader/Sire *
Your answer
Moeder/Dame *
Your answer
Eigenaar/Owner
Voorletter(s)/First name(s) *
Your answer
Achternaam/Family name *
Your answer
Adres/Address *
Your answer
Postcode en Woonplaats/ Zip code and City *
Your answer
Land/Country *
Your answer
Tel./Phone no *
Your answer
E-mail *
Your answer
Banknr/Bank account *
Your answer
T.n.v. *
Your answer
Mede-eigenaar/Co-owner
indien van toepassing
Voorletter(s)/First name(s)
Your answer
Achternaam/Family name
Your answer
** Per adres / By address
Your answer
** In geval van een verzendadres/per adres is de persoon op dit adres medeverantwoordelijk voor de betaling van het inschrijfgeld
** In case of a forwarding address the person at this address is co-responsible for the payment of the entry
Inschrijfgeld/ Application fee
Betaling/Payment
Betaling/Payment t.n.v. RZWH o.v.v stamboom/pedigree hond/dog
IBAN : NL74RABO0163849765
BIC : RABONL2U

Inschrijvingen voor 1 mei 2017 ontvangen €2.50 korting per hond/
Entries before May 1 2017 receive €2,50 discount pro dog

(Het bedrag dient tegelijkertijd met inzenden van het formulier te worden betaald/
this amount must be paid at the same time the entry form is sent)

Koppelklas/Fokkerijklas gratis mits deelnemende honden ingeschreven zijn/
Brace class and Breeder class for free when dogs are entered in show

Tentoonstellingsreglement
Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit
inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

The showregulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the FCI are in force. These rules are to be considered as part of this entry form. By sending in this
form you state to know and accept those rules. Sending in the form is considered the same as your signature.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms