Městská část Praha 10 – Dotazník ke kulturnímu a sportovnímu vyžití

Vážení respondenti,

obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku (časová dotace cca 20-30minut) pro Městskou část Prahu 10. Tímto dotazníkem můžete přispět k tomu, jakým směrem se má ubírat rozvoj kultury a sportu na území naší městské části.

Všechny odpovědi budou předány ke zpracování a budou využity pro zpracování analýz a návrhů dlouhodobé perspektivy a priorit při řešení kulturní a sportovní politiky na území městské části Praha 10, které budou sloužit jako podklad pro zpracování strategických dokumentů „Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10“ a „Koncepce sportu městské části Praha 10.“

Děkujeme za Váš zájem a vyplnění dotazníku.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question