Přihláška do JUDA
Dobrý den, 

prosíme o vyplnění údajů pro přihlášení Vašeho dítěte do sportovního kroužku Judo Železo Hranice.

Děkujeme. 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno dítěte: *
Příjmení dítěte: *
Datum narození: *
Rodné číslo: *
Adresa trvalého bydliště (město, ulice, číslo popisné, PSČ) *
Poznámka (zdravotní problémy):
Jméno a příjmení zákonného zástupce: *
Telefon: *
Účast na kroužku v: *

Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v sportovním klubu: 

JUDO ŽELEZO HRANICE, z.s., se sídlem Hromůvka 1896, 753 01 Hranice, IČ: 70866040 (dále jen „Správce“)

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: Českému svazu juda, z.s., příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS, Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), příslušným orgánům státní správy a samosprávy a to za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky. Za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),  prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích , prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mou adresu bydliště, telefonní číslo, e-mail, datum narození, rodné číslo, fotografii za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům - Českému svazu juda, z.s., příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, výkonnému výboru ČUS.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

o    mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

o    požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

o    na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

o    na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

o    na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

o    odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

o    podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

*
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy