Nu är det dags att nominera till Transammans styrelse, valberedning och revisor inför årsmötet 2019!
Inför 2019 letar vi särskilt efter dig som är intresserad av ekonomi, medlemsengagemang och har erfarenhet av arbetsgivaransvar samt gillar administrativa sysslor och har bra koll på struktur, tekniska lösningar och medlemshantering. Transammans är ett förbund för transpersoner och närstående till transpersoner och vi eftersträvar en spridning på förtroendeposterna i organisationen.

På årsmötet väljs ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter i styrelsen, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter samt valberedning. På årsmötet kommer valberedningen lägga fram ett förslag som innehåller både omval av sedan tidigare förtroendevalda som vill fortsätta sina uppdrag och nyval på de poster som blir vakanta.

Du kan nominera dig själv eller någon annan du tror passar för uppdraget. Om den du nominerar inte är tillfrågad i förväg kommer vi kontakta personen och be den acceptera nomineringen. Alla nominerade kommer att bli kontaktade av valberedningen så därför behöver vi att du lämnar korrekta kontaktuppgifter.

Sista nomineringsdag är söndag 6 januari 2019. Intervjuer (via videosamtal) med de nominerade kommer bokas till att ske under vecka 2 och 3.

Om du har några frågor kan du maila till valberedning.transammans@gmail.com.

Välkommen att nominera!

Mer information om de olika posterna finns längre ned. Först ber vid dig dock att skriva in din mailadress. När du skickar in formuläret kommer det också gå en kopia på det du skickar in till din mail. När du klickar på "nästa" längst ner på sidan kommer du till början av själva formuläret där du kan skriva in uppgifter om den som nomineras.

Vänligen,
Erik och Linda i valberedningen

Email address *
Nominera till styrelsen
Styrelsens roll är att leda Transammans, uppmuntra till engagemang i hela Sverige och utveckla förbundet. Detta betyder att styrelsen har regelbundna möten under året, arbetar fram metoder och manualer för engagemang, håller utbildningar, söker bidrag för att säkra ekonomin, stötta nya lokalgrupper och utveckla de befintliga, samt mycket mer!

Här kan du lyssna på ett ljudklipp med Edwin som sitter i styrelsen just nu där han berättar mer om styrelsearbetet och hur det går till: https://drive.google.com/file/d/1DUaLb0Daf-lufph159mIiXQMeGNyt5vc/view?usp=sharing

Här kan du se ett videoklipp med Felix som var valberedare inför årsmötet 2018, där han berättar om vad en styrelse gör och vad som är bra egenskaper för att kunna sitta i Transammans styrelse: https://drive.google.com/file/d/1dD6XxTFNI_3OpOb8qTz8W8060UCAmb3U/view?fbclid=IwAR31vu-GbTQXueZs3Qrn0TqwNSe87M74e8CV8p2lvoneis2hoh_C_GzS4mo

Som styrelsemedlem förväntas du ha tid för styrelsearbete och vara aktiv och ganska självständig i ditt arbete. Samtidigt ska du kunna arbeta i grupp under ledning av en ordförande och med stöd av övriga styrelsen. Styrelsen får gärna vara spridd över hela landet och ha en mängd olika erfarenheter, kompetenser och identiteter.

Som styrelsemedlem förväntas du också kunna representera föreningen på ett bra sätt, vilket bland annat innebär att du bör ha eller skaffa dig bra kunskap om Transammans som organisation och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad om vad som händer såväl i förbundet som på lokal nivå. Du bör också ha eller skaffa dig en viss koll på transcommunityt gällande begrepp, transpersoners livsvillkor och närståendes viktiga roll som stöd. Du ska stå bakom Transammans idéprogram, vilket du kan läsa här: https://www.transammans.se/om-oss/transammans-id%C3%A9program. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ideellt arbete.

Hur mycket tid du behöver lägga beror bland annat på vilken roll i styrelsen du har. Ordföranden är ofta den som lägger mer tid än andra, då den ofta är ute och representerar förbundet. Även kassören lägger en del tid, till exempel på bokföring och liknande. Hur arbetsfördelningen i övrigt ska se ut bestäms inom styrelsen och beror även på hur mycket faktisk tid olika styrelsemedlemmar har att ge. Du förväntas dock kunna vara med på ett styrelsemöte via videosamtal varje månad samt fyra styrelsehelger om året. Kostnader för resor och boende vid styrelsehelger och liknande står Transammans för. Du förväntas också kunna delta på årsmötet 16 februari 2019.

Du kan vara aktiv i Transammans på lokal nivå och samtidigt sitta i styrelsen, men du måste kunna prioritera styrelsearbetet då det är en grundläggande faktor för att även aktiviteter på lokal nivå ska kunna ske.

Styrelsen väljs på ett år.

Nominera till revisor
Revisorns roll är att granska Transammans räkenskaper och kontrollera att det ekonomiska arbetet gått till på ett korrekt sätt. Revisorn ska också granska styrelsens protokoll och att styrelsen arbetat på ett korrekt sätt.

För att kunna genomföra sitt uppdrag bör revisorn ha tidigare erfarenhet av att arbeta med ekonomi, även om hen inte måste ha någon formell utbildning inom bokföring eller liknande, samt ha erfarenhet av den ideella sektorn eller liknande.

Revisorn får inte stå i beroendeställning till någon i styrelsen på grund av risk för jäv.

Revisorn väljs på ett år.

Nominera till valberedningen
Valberedningens roll är att ta fram ett förslag på förtroendevalda inför nästkommande årsmöte.

Det mesta av arbetet utförs under andra halvan av verksamhetsåret och består bland annat av att inhämta nomineringar, intervjua personer som nominerats såväl som de förtroendevalda samt att sammanställa och lägga fram ett färdigt förslag. Valberedningen arbetar under denna period i nära kontakt med styrelsen för att få en inblick i vad som behövs för kompetenser och färdigheter hos de som nomineras.

Det är önskvärt att du som nomineras till valberedningen har en stark förankring och ett brett kontaktnät inom transcommunityt och hbtq+communityt i stort eftersom det underlättar spridningen.

Valberedningen väljs på ett år.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service