ANKIETA BADANIA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE KONTAKTU Z URZĘDEM GMINY TRZCIANNE ORAZ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY TRZCIANNE
Jest Pan(i):
W przypadku, gdy ankietę wypełnia rodzic, opiekun lub inna osoba zajmująca się osobą niepełnosprawną, proszę podać dane dotyczące osoby niepełnosprawnej pozostającej pod opieką.
Płeć:
Wiek:
Rodzaj niepełnosprawności:
Czy jest Pan(i) osobą pracującą?
WYSTĘPOWANIE BARIER
Jak często wychodzi Pan(i) z domu?:
Proszę wskazać najczęsztsze kierunki wyjścia z domu:
Czy porusza się Pan(i) po mieście samodzielnie tj. bez udziału osób trzecich?
W przypadku udzielenia odpowiedzi rzadko lub nigdy proszę wskazać dlaczego?
Your answer
Czy załatwia Pan(i) sprawy w Urzędzie Gminy Trzcianne samodzielnie, tj. bez udziału osób trzecich?
W przypadku udzielenia odpowiedzi rzadko lub nigdy proszę wskazać dlaczego?
Your answer
Jakie są najbardziej powszechne bariery występujące na terenie Urzędu Gminy Trzcianne, które utrudniają lub uniemożliwiają kontakt z Urzędem
Your answer
Czy pracownicy Urzędu służą pomocą w przypadku jakichkolwiek trudności?
Jakie są najbardziej powszechne bariery występujące na terenie Urzędu Gminy Trzcianne, które utrudniają lub uniemożliwiają kontakt z Urzędem
Your answer
Czy korzysta Pan(i) ze strony internetowej Urzędu?
W przypadku udzielenia odpowiedzi nie proszę wskazać dlaczego?
Your answer
Z jakich źródeł informacji dotyczących form wsparcia dla osób niepełnosprawnych Pan(i) korzysta? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Z jakich, nie wymienionych wyżej, źródeł informacji chciał(-a)by Pan/Pani korzystać?
Your answer
Czy korzystał(a)by Pan(i) z transportu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych na wózkach przy organizacji wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, sportu na terenie gminy?
W przypadku udzielenia odpowiedzi rzadko lub nigdy proszę wskazać dlaczego?
Your answer
Czego Pana(i) zdaniem nie poruszono w niniejszej ankiecie, a miałoby to wpływ na poprawę kontaktu osób niepełnosprawnych z Urzędem Gminy Trzcianne oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Trzcianne? Jeśli chciałaby Pan(i) dodać swoje uwagi o występowaniu określonych barier prosimy o ich opisanie:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service