สมัครอบรมCSRกรมโรงงานปี2561 (ธรรมศาสตร์)
คำขอรับการอบรมและทดสอบเพื่อมีบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน
สำหรับผู้ประกอบการ
คำแนะนำ: 1) ลงทะเบียนออนไลน์ และดาวโหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์ www.psds.tu.th
2) ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนในประกาศของกรมโรงงานว่าท่านมีคุณสมบัติในการอบรม(กรณีต้องการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน)
3) ส่งอีเมล์เอกสารแนบมาที่ srisukm@gmail.com โดยใส่ชื่อเรื่อง "ชื่อหลักสูตร-สมัครรุ่นที่-ชื่อจริง
4) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ทันที
แบบลงทะเบียนออนไลน์สมัครอบรม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๋งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 02-564-4429, 02-564-4440-59 ต่อ 1033/ www.psds.tu.ac.th / srisukm@gmail.com / คุณศรีสุข 089-6846569
Email address *
ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มhttp://psds.tu.ac.th/news.html
คำนำหน้าชื่อ *
Required
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
ทะเบียนโรงงานเลขที่ *
Your answer
วัน /เดือน /ปี เกิด *
Your answer
ระดับการศึกษา *
Required
ชื่อและที่อยู่หน่วยงานของท่าน *
กรุณากรอกให้ชัดเจนพร้อมรหัสไปรษณีย์
Your answer
ตำแหน่งของท่านในหน่วยงาน *
Your answer
อายุการทำงานในตำแหน่งงานของท่าน
โปรดระบุเพื่อประโยชน์ในการจัดกระบวนการอบรม
Your answer
โทรศัพท์หน่วยงาน *
Your answer
โทรสารหน่วยงาน *
Your answer
โทรศัพท์มือถือของท่าน *
โปรดระบุให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการประสานงานการจัดอบรม
Your answer
อีเมล์ของท่านผู้สมัคร *
เพื่อการส่งข้อมูลการเข้าอบรม แผนที่ และการเตรียมตัว
Your answer
เฟสบุ๊คของท่านผู้สมัคร *
เพื่อประโยชน์ในการทำกรุ๊ฟเฟสให้ทุกท่านได้สร้างเครือข่ายร่วมกันหลังอบรม หากไม่มีให้ใส่เครืองหมาย "-"
Your answer
ID -Line ไลน์ของท่านผู้สมัคร *
เพื่อประโยชน์ในการทำกรุ๊ปสร้างเครือข่าย
Your answer
หลักสูตรที่ท่านต้องการสมัครเข้ารับการอบรมในปี 2561
Captionless Image
หลักสูตร 1. บุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
หลักสูตร 2 บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป
หลักฐานแนบประกอบ
หลักฐานแนบประกอบ กรณีหลักสูตรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน *
โปรดส่งหลักฐานประกอบทั้งหมดไปยังอีเมล์ srisuk@gmail.com หลังจากลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
Required
หลักฐานแนบประกอบ กรณีหลักสูตรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป *
Required
ต้องการให้ออกใบเสร็จในนามอะไร หน่วยงาน หรือชื่อของท่าน (โปรดระบุให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของท่าน) *
โปรดสอบถามฝ่ายการเงินเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับใบเสร็จ
Your answer
การออกใบเสร็จท่านต้องการให้ระบุในช่องที่อยู่ว่าอย่างไร *
โปรดกรอกให้ชัดเจน ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ รายละเอียดที่ต้องเขียนในใบเสร็จ
Your answer
จำนวนเงินรวมที่ต้องชำระ *
Your answer
ท่านมีข้อจำกัดเรื่องอาหารหรือไม่ *
เพื่อทางเราจะได้จัดอาหารได้อย่างเหมาะสม
Required
หลักสุูตรอื่นๆที่ท่านอยากให้วิทยาลัย เปิดอบรม / หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ *
บอกประเด็นคร่าวๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service