แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
โปรดทำเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลม ลงในช่องที่เป็นคำตอบของท่าน
ข้อมูลส่วนตัว (เพศ)
Clear selection
ข้อมูลส่วนตัว (อายุ)
Clear selection
อาชีพ
Clear selection
โปรดให้คะแนนความพึงพอใจ จำนวน 5 ข้อ ดีมาก=5 , ดี=4, พอใช้=3, น้อย=2, ควรปรับปรุง=1
1. ความละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์
Clear selection
2. เมื่อรับฟังแล้วเข้าใจในเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์
Clear selection
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Clear selection
4. ด้านระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
Clear selection
5. การประชาสัมพันธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมาย
Clear selection
งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณควรปรับปรุงด้านใด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy